Povinne zverejňované dokumenty

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

https://egov.zilina.sk/

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx

zmluva č.1

zmluva č.2

zmluva č.3

zmluva č.4

zmluva č.5

zmluva č.6

 

 

rok 2014

 

faktúry

zmluvy

zmluva-SSE

rok 2013

 

faktúry

objednávky

zmluvy

rok 2012

 

faktúry

objednávky

 

zmluvy

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

rok 2011

Faktúry Objednávky Zmluvy
faktúra č.1
faktúra č.2
faktúra č.3
faktúra č.4
faktúra č.5
 objednávka č.1
 objednávka č.2
zmluvač.1
zmluvač.2
zmluvač.3