Dokumenty

V tejto sekcii môžete nájsť tlačivá a dokumenty týkajúce sa našej školy.

Faktúry/Objednávky/Zmluvy

Faktúry/Objednávky/Zmluvy

Prihlášky 

Prihláška na našu školu

Žiadosti

Žiadosť o prerušenie štúdia

Žiadosť o odhlásenie

Ostatné dokumenty

Protikorupčná politika

Vyhodnocovacia správa

Informačná povinnosť

Informačná povinnosť prevádzkovateľa