Marek Lukáč - Euromusette Golden Tango 2017

Staromestské slávnosti 2017

Medzinárodný hudobný projekt - Projekt troch ZUŠ - hudba spája národy

Koncert 1 Koncert 2
Koncert 3 Koncert 4

Vianočný koncert

Talenty sa predviedli v štvorručke

Koncert - Projekt troch ZUŠ

Projekt troch ZUŠ

Školský videoprojekt pri príležitosti 25.výročia školy

Martinko Chudada na medzinárodnej klavírnej súťaži Petra Toperczera

Martinko Chudada na medzinárodnej klavírnej súťaži Amadeus Brno

Martinko Chudada na medzinárodnej klavírnej súťaži  Amadeus

Harfové vystúpenie na koncerte ZUŠ

Julián Orlický na klavírnej súťaži v Martine

Ľubomír Fukan na klavírnej súťaži v Martine

Martin Chudada na klavírnej súťaži

Práce žiakov, predmet video a animácia

Vystupovanie na Staromestských slávnostiach s partnerskou ZUŠ Vyškov

Koncerty našej školy

Martin Chudada

Denis Dinga

Ľubomír Fukan

Dominika Bahylová

Vystúpenie tanečného odboru

Absolventské vystúpenia

Daniela Juhásová

Ľuboš Mišík

Melánia Prušková

Daniela Juhásová - Pavol Olejkár

Spevácky súbor