Vážení rodičia žiakov hudobného odboru našej školy,

 

rámcové učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy umožňujú, aby si škola vybrala voliteľné vyučovacie predmety (ďalší predmet) pre všetky študijné zamerania hudobného odboru. Vzhľadom k skutočnosti, že sa nám do pedagogického kolektívu podarilo získať dirigentku speváckych zborov Mgr. Nikoletu Lučanovú, DiS.art. rozhodli sme sa založiť na našej škole detský spevácky zbor.

Preto uvítame všetkých našich hudobníkov, ktorí vedia spievať a chceli by sa v speve zdokonaliť, aby sa prostredníctvom svojich učiteľov prihlásili. Hodina zborového spevu by trvala dve vyučovacie hodiny a predbežne by sme ju určili na stredu od 15,00 hod. do 16,35 hod.