Medzinárodný hudobný projekt vo finále

V dňoch 24. až 28. mája 2016 žiaci a učitelia ZUŠ Ferka Špániho Žilina absolvovali tretí ročník medzinárodného hudobného „Projektu troch ZUŠ – hudba spája národy“. Organizátorom bola tentokrát chorvátska Glazbena škola (ZUŠ) Jana Vlašimského z Virovitice. Tretím účastníkom projektu bola ZUŠ Vyškov (ČR).Podstata projektu spočíva v príprave spoločného záverečného koncertu, v ktorom spolu účinkujú  žiaci zo všetkých troch škôl. Príprava začala na školách, potom nastúpila súhra na niekoľkodňovom pracovnom  sústredení. Ďalším, nie menej dôležitým cieľom projektu bolo poznávanie kultúr iných národov. Autorom projektu je riaditeľ ZUŠ Vyškov pán Aleš Musil. Sústredenie  u nás sa konalo v rekreačnom stredisku Višnovac.  Denný program bol rozvrhnutý tak, aby sa celé dopoludnie mohlo intenzívne nacvičovať a popoludní sme organizovali výlety na poznávanie kultúrnych a historických  pamiatok chorvátskeho historického mesta Virovitica a prírodných krás jeho okolia.  Celý projekt vyvrcholil v piatok večer záverečným koncertom v Mestskom divadle Virovitica, ktorý vyznej veľkolepo a reportáž z neho robila aj Zagrebská televízia. Sme radi, že sa nám podarilo úspešne reprezentovať našu vlasť aj mesto.Pri smutnej sobotňajšej rozlúčke nás potešilo vedomie, že všetci účastníci boli z pobytu nadšení, vznikli nové priateľstvá, získali sme mnoho interpretačných a pedagogických podnetov. Ďakujem všetkým pedagógom, ktorí sa podieľali na nácviku skladieb a na organizačnom zabezpečení projektu. Najväčšie poďakovanie patrí hlavnej koordinátorke projektu Dagmar Wróbelovej, zástupkyni riaditeľa našej školy.

Štefan Bohunický, riaditeľ ZUŠ Ferka Špániho