Pozývame Vás na naše koncerty:
 
25. 10. 2018 (štvrtok) o 17,30 hodine - Koncert venovaný 88.výročiu Ferka Špániho
 
6.11.2018 (utorok) o 17,00 hodine - Koncert "Portréty"