Pozývame Vás na naše koncerty:
 
 
Absolventské koncerty hudobného odboru školy v dňoch: 24., 29. a 31.5.2018 o 17,30 hod. v koncertnej sále školy,
 
Koncert populárnej hudby dňa 21.6.2018 o 17,30 h. v koncertnej sále školy.