Zápis na školský rok 2018-2019 sa uskutoční v dňoch

3. septembra v čase od 9,00 do 12,30 h. a od 13,30 do 17,00 h.,

4. septembra v čase od 13,00 do 17,00 h.

 

Zápis na ZŠ Hájik sa uskutoční:

hudobný odbor - 3.9.2018 o 9,00 h.

výtvarný odbor - 5.9.2018 od 13,00 do 17,00 h.

v kabinete ZUŠ na 2. poschodí.