Zápis sa bude konať v dňoch:

4. septembra (pondelok) v čase od 9,00 h. do 17,00 h. a

5. septembra (utorok) v čase od 13,00 h. do 17,00 h.

v budove ZUŠ na Martinskej č. 19.

 

Zoznam vyučujúcich, ktorí budú mať zápis v inom termíne si môžete pozrieť tu:  zoznam

Zoznam preradených žiakov si môžete pozrieť tu:  zoznam

 

Zápis na pobočke ZŠ Hájik sa bude konať v dňoch:

4. septembra (pondelok) v čase od 9,00 h. do 13,00 h. (p.uč.Čelková, p.uč.Petlák),

6. septembra (streda) v čase od 13,00 h. do 16,30 h. (výtvarný odbor),

7. septembra (štvrtok) v čase od 13,00 h. (p.uč.Hell, p.uč.Lučanová).

 

Zápis na pobočke ZŠ Teplička nad Váhom sa bude konať

4. septembra (pondelok) v čase od 9,00 h. (p.uč.Sedlická- tel. č.: 0949 715 495).

 

Zápis na pobočke ZŠ Rosina sa bude konať

7. septembra (štvrtok) od 12,00 h.