Združenie pre mladých umelcov Žilina

Združenie pre mladých umelcov Žilina bolo založené na Základnej umeleckej škole Ferka Špániho, Martinská 19, Žilina, aby pomáhalo vylepšiť vybavenie školy potrebnými učebnými pomôckami. Z príspevkov za minulé roky sme zakúpili akordeóny, priečne flauty, saxofóny, grafický lis a ďalšie potreby pre výtvarníkov, topánky pre tanečný odbor a iné dôležité učebné pomôcky.

Ak Vám nie je ľahostajné kde trávia svoj voľný čas Vaše deti, prispejte dvomi percentami z Vašich daní na: - obnovy hudobných nástrojov ( keyboardy, akordeóny ), - zakúpenie vybavenia učební hudobného,tanečného,výtvarného a literárno-dramatického odboru.

Ako podporiť naše združenie 2% z dane

Tlačivo vyhlásenia pre zamestnancov, ktorým robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ si môžete stiahnuť tu: VyhlásenieZamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie dane robí zamestnávateľ:

- Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

- Z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa preukázať– minim.3,00 €.

- Vyplníte tlačivo Vyhlásenie, ktoré spolu s Potvrdením doručte do 30.4. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.


Fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie:

- Minimálna výška na poukázanie 2 % zo zaplatenej dane je 3,00 €.

- Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.