Výsledky talentových skúšok

 

Podľa nového zákona o ochrane osobných údajov Vám bude zaslaná SMS správa o výsledku talentových skúšok.

Smsky budú zaslané 21.06. na mobilný telefón matky, ktorý bol zadaný na prihláške.

Ďakujeme.