Talentové skúšky

 

Základná umelecká škola Ferka Špániho Žilina, Vlčince-Martinská 19 pozýva talentované deti na talentové skúšky na školský rok 2018/2019 do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru v dňoch 29. - 30. apríla a 2. - 3. mája 2019 v budove školy od 13.00 .... do 17.00 h. 

V HUDOBNOM ODBORE sa vyučuje hra na: klavíri, gitare, husliach, akordeóne, violončele, keyboarde, klarinete,keltskej harfe, bicích, spev, zborový spev.

VO VÝTVARNOM ODBORE sa vyučuje: kresba, maľba, grafika, modelovanie, kombinované techniky, keramika, počítačová grafika a animácia a video. Pripravujeme študentov na vysoké školy - architektúra, dizajn, pedagogika atď. Na talentové skúšky si uchádzači o štúdium prinesú vlastné práce.

V TANEČNOM ODBORE vyučujeme: klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, ale aj tance iných národov, napr. írske, country, flamengo.....

Do LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO sa prijímajú žiaci,ktorí radi pracujú so slovom, textom, recitujú, chcú poznať základy hereckej a režijnej práce, dejiny divadla.  Pripravujeme žiakov na herecké konzervatórium, VŠMU a Akadémiu umení.