Najbližšie talentové skúšky do všetkých odborov sa budú konať:

v termíne od 30. apríla do 4. mája 2018 v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. alebo

v termíne od 4. júna do 8. júna v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod.

v budove ZUŠ na Martinskej ulici č. 19.

Na talentové skúšky do výtvarného odboru je nutné priniesť vlastné práce.