Talentové skúšky

 

Najbližšie talentové skúšky sa budú konať v mesiach máj a jún 2019. Presné termíny zverejníme v dostatočnom časovom predstihu.