Žiaci našej školy nás  úspešne reprezentovali na viacerých domácich i medzinárodných súťažiach.                              

školský rok 2017/2018

Hudobný odbor

Celoslovenská prehliadka mladých gitaristov v Bratislave

M.Kekely - zlaté pásmo, pedag. Mgr. A.Baroniaková

M.Jurkovič - zlaté pásmo, pedag. R.Jurčo, DiS.Art

M.Hlavatý - strieborné pásmo, pedag. R.Jurčo, DiS.Art

 

Prehliadka mladých gitaristov v Prievidzi

M.Kekely - 3.miesto, zlaté pásmo, pedag. Mgr. A.Baroniaková

 

školský rok 2016/2017

Hudobný odbor

Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov

M.Lukáč - strieborné pásmo, pedag. J.Moravcová, DiS.art

Gitarová súťaž Prievidza

M.Kekely - 1.miesto, zlaté pásmo, pedag. Mgr.A.Baroniaková

M.Jurkovič - 3.miesto, zlaté pásmo, pedag. R.Jurčo, DiS.Art

Regionálna súťažná prehliadka v 4-ručnej hre na klavíri

L.Laterníková-R.Káčerik - zlaté pásmo, 1. kateg., pedag. G.Moresová, DiS.Art

S.Závodská-R.Káčerik - strieborné pásmo, 1. kateg., pedag. G.Moresová, DiS.Art

B.Plevíková-K.Dorociaková - strieborné pásmo, 1. kateg., pedag. J.Ladovská, DiS.Art

X.V.Orlická-F.Úkrop - zlaté pásmo, 2. kateg., pedag. J.Ladovská, DiS.Art,, G.Moresová, DiS.Art

D.Hrabovský-J.Urbaník - strieborné pásmo, 2. kateg., pedag. Mgr.A.Orlická, DiS.Art, Ľ.Vangelová, DiS.Art

L.Pospíšilová-L.Škodová - bronzové pásmo, 2. kateg., pedag. E.Farkašová, DiS.Art

Z.Belanová-M.Belan - strieborné pásmo, 3. kateg., pedag. J.Ladovská, DiS.Art

A.Bohmová-A.Šimková - strieborné pásmo, 3. kateg., pedag. Mgr.A.Orlická, DiS.Art

L.Trefná-S.Motešický - zlaté pásmo, 4. kateg., pedag. Mgr. E.Chovancová, DiS.Art

A.Králová - cena za interpretáciu 6-ručnej skladby, pedag. Mgr. E.Chovancová, DiS.Art

Spevácka súťaž Vrútky

P.Paraličová - strieborné pásmo, pedag. Mgr.M. Horváth, DiS.Art

Orchester ZUŠ Ferka Špániho - reprezentácia školy na Večeri populárnych melódií

Orchester vedú Mgr.A. Brezániová, DiS.Art., M.Čelková, DiS.Art., korepetuje Mgr.J.Gluch, DiS.Art

Účinkujúci žiaci: S.Gažová, P.Lamoš, B.Heinrich, M.Ďugel, B.Fillnerová, B.Palúch

Medzinárodná súťaž Klavírna Orava Kláry Havlíkovej

L.Trefná, S.Motešický - 3.miesto, pedag. Mgr. E.Chovancová, DiS.art

Medzinárodná súťaž Rajecká hudobná jar

F.Úkrop - Cena mesta Rajec za originálny prejav interpreta, pedag. G.Moresová, DiS.art

Medzinárodný festival Musette Goldentango

M.Lukáč - strieborné pásmo, pedag. J.Moravcová, DiS.art

Festival komornej hudby Čadca

orchester ZUŠ Ferka Špániho - bronzové pásmo, orchester vedú Mgr.A.Brezániová, DiS.art, M.Čelková, DiS.art.,

korepetície: Mgr.J.Gluch, DiS.art.

členovia orchestra sú S.Gažová, L.Trefná, B.Heinrich, M.Ďugel, K.Šimková, B.Fillnerová, F.Úkrop, R.Bzdyl

Tanečný a literárno-dramatický odbor

Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín

P.Fundárková - 1.miesto, pedag. Mgr.art. B.Juríčková

P.Paraličová - 1.miesto, pedag. Mgr.art. B.Juríčková

J.Grof - 2.miesto, pedag. Mgr.art. B.Juríčková

Detský divadelný medveď

predstavenie Vlak do neba - 1.miesto, pedag. Mgr.art. B.Juríčková, Ing. V.Nováková

V.Horník - cena za herecký výkon - pedag. Mgr.art. B.Juríčková

Medzinárodná Improliga

V.Horník - cena za divácke sympatie, cena za najlepší mužský herecký výkon, pedag.Mgr.art.B.Juríčková

Vansovej Lomnička

K.Králiková - 2.miesto, pedag. Mgr.art. B.Juríčková

Turčianske javisko 2017

prvé miesto s postupom do celoštátneho kola, pedag. Mgr.art.B.Juríčková, Ing. V.Nováková

Recitačná súťaž Vajanského Martin

P.Paraličová - 2.miesto, kateg. poézia, pedag. Mgr.art. B.Juríčková

Výtvarný odbor

Medzinárodná výtvarná súťaž ,,My sa nevieme sťažovať nahlas"

L.Zuzčáková, B.N.Borchová - ceny mesta Banská Štiavnica, pedag. Mgr.I.Bohunická

R.Dolník - cena kníhkupectva Antikvariátik, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská výtvarná súťaž Slovensko v srdci Európy

G.Trpišová - 1.miesto, 2.kateg., pedag. Mgr.I.Bohunická

S.Kajánková - 1.miesto, 1.kateg., pedag. Mgr.I.Bohunická

J.Pokorný - 3.miesto, 1.kateg., pedag. Mgr.I.Bohunická

Medzinárodná výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica 2016 Dolný Kubín

ocenenie za kolekciu, pedag. Mgr.I.Bohunická, Mgr.Z.Lajčiaková,J.Valašková, DiS.,Mgr.Hriviková

Celoslovenská výtvarná súťaž Dúha

R.Hirnerová, S.Kastelovičová - ocenenie, pedag. Mgr.I.Bohunická

Súťaž výtvarníkov žilinského regiónu nad 15 rokov ,,Tvorba"

S.Gažová - 2.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

T.Boldizsárová - 3.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská súťaž Maľovaná Zuška

G.Trpišová, O.Badura - zlaté pásmo, pedag. Mgr.I.Bohunická, Mgr.Z.Lajčiaková

Medzinárodná výtvarná súťaž Szabóov grafický Lučenec

L.Zuzčáková - ocenenie, pedag. Mgr.I.Bohunická

Medzinárodná výtvarná súťaž Zelený svet

J.Smolka - ocenenie, pedag. Mgr.A.Hriviková

Celoslovenská výtvarná súťaž Gorazdovo Námestovo

N.Buchová, N.Zathurecká - 2.miesto, pedag. Mgr.A.Hriviková

E.Kuchyňová - 3.miesto, pedag. J.Valašková, DiS.

Celoslovenská súťaž Krídla fantázie 2017

N.Borcha - cena poroty, pedag. Mgr.I.Bohunická

Medzinárodná výtvarná súťaž Bohúňova paleta 2017

T.Boldizsárová - strieborné pásmo, pedag. Mgr.I.Bohunická

E.Ďurišová - bronzové pásmo, pedag. Mgr.A.Hriviková

O.Maček - čestné uznanie, pedag. Mgr.I.Bohunická

Výtvarná súťaž Senecká dúha

K.Petríková - zlaté pásmo, pedag. Mgr.A.Hriviková

S.Skukálková - zlaté pásmo, pedag. Mgr.I.Bohunická

Medzinárodná výtvarná súťaž s témou Slobodné podvedomie

A.Hodoňová - druhé miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská výtvarná súťaž s medzinárodnou účasťou Slovensko krajina v srdci Európy

J. Smolka - cena poroty, pedag. Mgr.A.Hriviková

A.Daníšková - 1.miesto, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

L.Bartaková - 3.miesto, pedag. Mgr.A.Hriviková

16.International art exhibition for children and young people 2017 Fínsko

M.Danko, V.Boldizsárová, V.Bárdyová - pedag. Mgr. I.Bohunická

A.Lučanová - Mgr. A.Hriviková

 

školský rok 2015/2016

Hudobný odbor

Celoslovenská gitarová súťaž Mladí gitaristi

M.Hlavatý - strieborné pásmo, pedag. R.Jurčo,DiS.art

A.Pešková - strieborné pásmo, pedag. R.Jurčo,DiS.art

J.Strnad - bronzové pásmo, pedag. Bc.M.Petlák

Celoslovenská súťaž Rečou klavíra

F.Úkrop - zlaté pásmo, pedag. G.Moresová

M.Zapletal - strieborné pásmo, pedag. Mgr.A.Orlická

X.V.Orlická - bronzové pásmo, pedag. J.Ladovská

Regionálna súťažná prehliadka v štvorručnej hre na klavíri

X.V.Orlická - F.Úkrop - zlaté pásmo, pedag. J.Ladovská, G.Moresová

L.Trefná - S.Motešický - zlaté pásmo, pedag. Mgr.E.Chovancová

J.Rúčka - M.Rúčka - bronzové pásmo, pedag. Mgr.A.Orlická

L.Pospíšilová - Z.Cingelová - bronzové pásmo, pedag. E.Farkašová, Mgr.E.Chovancová

D.Hrabovský - J.Urbaník - bronzové pásmo, pedag. Ľ.Vangelová

E.R.Kaločová - Z.Belanová - bronzové pásmo, pedag. J.Ladovská

Medzinárodný festival Musette a Goldentango

M.Lukáč - zlaté pásmo, pedag. J.Moravcová, DiS.art

Výtvarný odbor

Modrá škola 2015

M.Danko - 1. miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská súťaž so zahraničnou účasťou - My sa nevieme sťažovať nahlas

A.Daníšková, O.Maček - ocenenie, pedag. Mgr.I.Bohunická

Bienále fantázie Martin - medzinárodná výtvarná súťaž

N.Liptáková - cena Bienále, pedag. Mgr.I.Bohunická

Zelený svet Banská Bystrica - medzinárodná výtvarná súťaž

L.Kastelovič - hlavná cena, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská súťaž Malé grafické formy, Vrútky

N.Kozoňová - mimoriadna cena, pedag. J.Valašková

I.Arce - 3.miesto, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

Celoslovenská súťaž Lidická ruža

M.Danko - čestné uznanie, pedag. Mgr.I.Bohunická

T.Boldizsárová - čestné uznanie, pedag. Mgr.I.Bohunická

J.Jakubcová - čestné uznanie, pedag. Mgr.I.Bohunická

Medzinárodná súťaž Bohúňova paleta

J.Jakubcová - zlaté pásmo, pedag. Mgr.I.Bohunická

T.Boldizsárová - strieborné pásmo, pedag. Mgr.I.Bohunická

L.Uhrínová - strieborné pásmo, pedag. Mgr.I.Bohunická

T.Laurincová - strieborné pásmo, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská súťaž Gorazdovo Námestovo

N.Rudincová - 1.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

J.N.Borcha - 3.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská súťaž Dúha

S.Kajánková - čestné uznanie, pedag. Mgr.I.Bohunická

M.Plánková - čestné uznanie, pedag. J.Valašková, DiS

L.Cenková - čestné uznanie, pedag. J.Valašková, DiS

Celoslovenská súťaž Výtvarno-hudobné nálady

P.Grich - 1.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

L.Zuzčáková - 2.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

J.Oleš - zlaté pásmo, pedag. Mgr.I.Bohunická

S.Laková - strieborné pásmo, pedag. Mgr.I.Bohunická

N.Rudincová - strieborné pásmo, pedag. Mgr.I.Bohunická

S.Sekerková - strieborné pásmo, pedag. Mgr.I.Bohunická

R.Dolník - bronzové pásmo, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská súťaž Svet očami farieb

V.Boldizsárová - 2.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská súťaž V ríši divov

V.Gabajová - hlavná cena, pedag. J.Valašková, DiS

K.Danišková - 1.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

N.Liptáková - 1.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

E.Benková - 2.miesto, pedag. J.Valašková, DiS

S.Rumanová - 3.miesto, pedag. J.Valašková, DiS

M.Danko - cena za techniku a originalitu, pedag. Mgr.I.Bohunická

Okresná súťaž Žilina - moje mesto

L.Kastelovič - 2.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

Medzinárodná súťaž Szaboóv grafický Lučenec

J.Jakubcová - 1.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská súťaž Ríša fantázie

K.Šenkeryová - 1.miesto, pedag. Mgr.Z.Lajčiaková

Celoslovenská súťaž Vesmír očami detí

O.Rybár - cena, pedag. J.Valašková, DiS

Tanečný odbor

Scénický tanec, KNM - celoslovenská súťaž

L.Dubovcová - 1.miesto, kateg.sólo, pedag. Ing.V.Nováková

kategória skupina - 2. a 3. miesto, pedag. Ing.V.Nováková

Literárno-dramatický odbor

Detská divadelná Žilina

Vaša Banda - absolútny víťaz, postup na krajskú súťaž, pedag.Mgr.art.B.Juríčková,Ing.V.Nováková

Gavurka - diplom, postup na krajskú súťaž, pedag. Mgr.art. M.Vrábliková

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

P.Paraličová, R.Káčerík, K.Králiková - 1.miesto, pedag. Mgr.art. B.Juríčková

L.Šoltýsová - 2. miesto, pedag. Mgr.art. B.Juríčková

P.Fundárková, A.Valášek - 3.miesto, pedag. Mgr.art. B.Juríčková

K.Milučká - 3.miesto, pedag. Mgr.art. A.Čitbajová

M.Altus, J.Grof - čestné uznanie

Krajská divadelná prehliadka Turčianske javisko

predstavenie Kytica v kategórii Divadlo mladých - 2.miesto, postup do celoslovenského kola, pedag. Mgr.art. B.Juríčková

V.Horník - cena za herecký výkon, pedag. Mgr.art. B.Juríčková