Riaditeľstvo školy:

 

Mgr. Štefan Bohunický                                         
riaditeľ školy
spev, keyboard
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail.kontakt: bohunicky@spanihozus.sk
tel.: 0915844499

Mgr. Dagmar Wróbelová
zástupkyňa riaditeľa školy
akordeón, keyboard
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail.kontakt: wrobelova@spanihozus.sk
tel: 0903666200

Anna Vajdová
zástupkyňa riaditeľa školy
spev, klavír
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail.kontakt: vajdova@spanihozus.sk
tel.: 0904166200

Kancelária


Janka Hrušková
hospodárka školy
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail.kontakt: ekonomicke@spanihozus.sk
tel.: 041/5655667

Ing. Janka Krištofíková
tajomníčka školy
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail.kontakt: ekonomicke@spanihozus.sk
tel.: 041/5655667

 
 
 

Učitelia:


Jozef Abafi
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

Veronika Antolová
spev, klavír
vedúca predmetovej komisie spev
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Rosina

Dominika Bahylová
gitara
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Rosina

Mgr. Alžbeta Baroniaková
gitara
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Teplička nad Váhom

Mária Beloridová
spev
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

Mgr. Irena Bohunická
výtvarný odbor
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Hliny

MgA. Marek Bohunický
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie

Mgr. Anna Brezániová
flauta
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Hájik

Bc.Dana Čellárová
výtvarný odbor
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

Mária Čelková
husle
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Hájik

Mgr.art. Anna Homolka-Čitbajová
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

Mgr. Zuzana Dobroňová /MD/
výtvarný odbor
vedúca predmetovej komisie výtvarný odbor
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Trnové

Ľudmila Dubinina
klavír
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

Eleonóra Farkašová
klavír
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie

PaedDr. Daniela Figurová
husle
vedúca predmetovej komisie hudobná náuka
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie

Mgr. Jozef Gluch
klavír, keyboard
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Teplička n.Váhom

Anna Haviarová (PN)
husle
vedúca pobočky ZŠ Hájik
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
pobočka ZŠ Hájik

Mgr.art. Jaroslav Hell
gitara
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie

Mgr. Miriam Horváth
spev
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

Mgr. Andrea Hriviková
výtvarný odbor
pobočka ZŠ Hliny

Mgr. Eva Chovancová
klavír
vedúca predmetovej komisie klavír
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie

Mgr. Dušan Jaššo
klavír
pobočka ZŠ Hájik

Radoslav Jurčo
gitara
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Rosina

Mgr. art. Barbora Juríčková
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

Mgr. art. Anna Kocifajová
violončelo
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

Peter Kurilla
bicie
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie

Jarmila Ladovská
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

Peter Ladovský
flauta, saxofón
vedúci predmetovej komisie dychové, bicie nástroje, husle
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

Mgr. Zlatica Lajčiaková
výtvarný odbor
pobočka ZŠ Hliny

Mgr. Nikoleta Lučanová
spev, klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Hájik

Jarmila Moravcová
akordeón, keyboard
vedúca predmetovej komisie strunové nástroje, akordeón   
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Teplička nad Váhom

Gabriela Moresová
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie

Ing. Vanda Nováková
tanečný odbor
vedúca predmetovej komisie tanečný a literárno-dramatický odbor  
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

Mgr. Alena Orlická
klavír
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

Bc. Michal Petlák
gitara
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Hájik, ZŠ Teplička n./Váhom

Mgr. Lenka Pohanková
výtvarný odbor
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie

Ing. Peter Priečinský
gitara
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

Mgr. Andrea Rajteková
keltská harfa
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie

Mgr. Jana Sedlická
spev, klavír
vedúca pobočky ZŠ Rosina, ZŠ Teplička nad Váhom
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
pobočka ZŠ Rosina, ZŠ Teplička n./Váhom

PaedDr. Katarína Šmehýlová, PhD. /MD/
gitara
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
pobočka ZŠ Hájik

Janka Valašková, DiS.
výtvarný odbor
vedúca predmetovej komisie výtvarný odbor
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Hájik

Ľubica Vangelová
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
 

                            
  
 

Prevádzkoví zamestnanci:
 

Zdenka Halamová
školníčka
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

Mária Reháková
upratovačka
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie