Riaditeľstvo školy:

Mgr. Štefan Bohunický
riaditeľ školy
spev, keyboard

budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail: bohunicky@spanihozus.sk
tel.: 0915844499

Mgr. Dagmar Wróbelová
zástupkyňa riaditeľa školy
akordeón, keyboard

budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail: wrobelova@spanihozus.sk
tel: 0903666200

Anna Vajdová 
zástupkyňa riaditeľa školy
spev, klavír

budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail: vajdova@spanihozus.sk
tel.: 0904166200


Kancelária

Janka Hrušková
hospodárka školy
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail: ekonomicke@spanihozus.sk
tel.: 041/5655667

Ing. Janka Krištofíková
tajomníčka školy
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail: ekonomicke@spanihozus.sk
tel.: 041/5655667


Učitelia:

 

Veronika Antolová
spev, klavír
vedúca predmetovej komisie spev
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Rosina

Dominika Bahylová
gitara
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie

Bohuš Balko
klavír
pobočka ZŠ Rosina

Mgr. Alžbeta Baroniaková
gitara
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Teplička nad Váhom

Mária Beloridová
spev
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

Mgr. Irena Bohunická
výtvarný odbor
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Hliny

MgA. Marek Bohunický
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie

Mgr. Anna Brezániová
flauta
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Hájik

Mgr. Dana Čellárová
výtvarný odbor
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Hliny

Mária Čelková
husle
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
pobočka ZŠ Hájik

Mgr.art. Anna Homolka-Čitbajová /MD/
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

Ľudmila Dubinina
klavír
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

Eleonóra Farkašová
klavír
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie

PaedDr. Daniela Figurová
husle
vedúca predmetovej komisie hudobná náuka
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie

Mgr. Jozef Gluch
klavír, keyboard
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Teplička n.Váhom

Mgr. art. Jaroslav Hell
gitara
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Hájik

Mgr. Miriam Horváth
spev
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

Mgr. Andrea Hriviková
výtvarný odbor
pobočka ZŠ Hliny

Mgr. Eva Chovancová
klavír
vedúca predmetovej komisie klavír
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie

Mgr. Dušan Jaššo
klavír
pobočka ZŠ Hájik

Radoslav Jurčo
gitara
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Rosina

Mgr. art. Barbora Juríčková
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

Peter Kurilla
bicie
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie

PaedDr. Eva Kýšková
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie

Jarmila Ladovská
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

Peter Ladovský
flauta, saxofón
vedúci predmetovej komisie dychové, bicie nástroje, husle
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

Mgr. Zlatica Lajčiaková
výtvarný odbor
pobočka ZŠ Hliny

Mgr. Nikoleta Lučanová /MD/
spev, klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Hájik

Andrea Maronová
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

Lenka Mašlejová
gitara
pobočka ZŠ Rosina

Jarmila Moravcová
akordeón, keyboard
vedúca predmetovej komisie strunové nástroje, akordeón
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Teplička nad Váhom

Gabriela Moresová
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie

Ing. Vanda Nováková
tanečný odbor
vedúca predmetovej komisie tanečný a literárno-dramatický odbor 
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

Mgr. Alena Orlická
klavír
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

Bc. Michal Petlák
gitara
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Hájik, ZŠ Teplička n./Váhom

Mgr. Lenka Pohanková
výtvarný odbor
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Hájik

Ing. Peter Priečinský
gitara
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

Mgr. Andrea Rajteková
keltská harfa
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie

Mgr. Jana Sedlická
spev, klavír
vedúca pobočky ZŠ Rosina, ZŠ Teplička nad Váhom
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
pobočka ZŠ Teplička n./Váhom

PaedDr. Katarína Šmehýlová, PhD. /MD/
gitara
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
pobočka ZŠ Hájik

Mgr. Art. Petra Štorcelová
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie
 

Mgr. Antónia Turianová
spev
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

Janka Valašková, DiS.
výtvarný odbor
vedúca predmetovej komisie výtvarný odbor
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Hájik

Ľubica Vangelová
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

Mgr. art. Júlia Veselá
violončelo
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka  ZŠ Hájik


Prevádzkoví zamestnanci:

Zdenka Halamová
školníčka
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

Mária Reháková
upratovačka
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie