O nás - História školy

ZUŠ na Martinskej ulici , začala písať svoju históriu pred dvadsiatimi rokmi 1. augusta 1987. ONV - odbor školstva v Žiline zriadil školu na novom sídlisku Vlčince, kde bol predpoklad zaškoliť veľký počet detí. Vznikla tak tretia ĽŠU v meste. Do funkcie riaditeľky školy bola menovaná p. Adriana Jendrušáková.
Začiatky neboli ľahké, pretože škola nemala vlastné priestory, materiálne vybavenie, hudobné nástroje. Všetky priestory pre počiatočnú výstavbu muselo vedenie školy osobne dohodnúť s riaditeľmi základných škôl na Vlčincoch. V ústrety vyšli riaditelia škôl na ul. J. Hagaru, na ul. Moskovskej a na Varšavskej ceste.
Tu vznikli triedy pre hudobný odbor (HO). Vo štvrtej ZŠ na Martinskej ul. bola k dispozícii časť telocvične pre žiakov tanečného odboru (TO). Súčasne sa pod hlavičkou školy začalo vyučovanie aj na detašovanom pracovisku v Belej - Nižných Kamencoch. Po 17-tich rokoch prešlo toto pracovisko pod obec Belá a vznikla samostatná ZUŠ, ktorá má teraz už všetky odbory.
ĽŠU na Vlčincoch mala teda dva odbory, hudobný a tanečný, 374 žiakov, 15 učiteľov. V decembri 1991 sa škola presťahovala do vlastnej budovy na Martinskú ulicu (býv. MŠ). To už mala názov ZUŠ (1990).
Škola sa zúčastňovala mnohých kultúrnych a hudobných aktivít. Okrem súťaží mali žiaci školy pripravené kultúrne programy s ktorými potešili či malé deti v materských školách, alebo starších občanov v Penzióne v Domove dôchodcov na Vlčincoch.
V roku 1995 po odchode p. Jendrušákovej do dôchodku bola riadením poverená p. A. Haviarová, ktorá dovtedy vykonávala funkciu zástupkyne školy. Škola sa naďalej zapájala do kultúrneho diania prispievaním do kultúrnych podujatí. Od roku 1998 sa žiaci TO stali súčasťou vystúpení Nedeľného Matiné, ktoré organizuje Štátny komorný orchester v Žiline. ZUŠ v rámci Žilinského kraja položila základy Regionálnej prehliadky v 4.ručnej hre na klavíri.
Nultý ročník sa datuje od roku 1995. Navštívili ju žiaci zo ZUŠ-iek z Rajca, Bytče, Vrútok, Martina, Ružomberku, Kysuckého Nového mesta, Čadce, Žiliny. Žiaci školy sa nestratili ani na Festivaloch ZUŠ, ktoré poriada každé dva roky za podpory Ministerstva školstva.
V priemere mala škola do r. 2004 okolo 400 žiakov v hudobnom a tanečnom odbore, ale po oddelení detašovaného pracoviska Belá - Nižné Kamence koncom školského roka 2003/2004 ostáva na škole iba 350 žiakov. V apríli 2004 bolo vypísané výberové konanie na riaditeľov ZUŠ pre ďalšie funkčné obdobie. Toho sa zúčastnil v ZUŠ Martinská a úspešne ho absolvoval Mgr. Štefan Bohunický. Hlavnou myšlienkou jeho projektu bolo zriadiť plnoorganizovanú ZUŠ, teda založiť ďalšie dva odbory - výtvarný a literárno-dramatický. Zástupkyňou školy sa stáva Mgr. Dagmar Wróbelová.
Vychádzajúc v ústrety žiakom a rodičom z okolia sa otvárajú elokované triedy v ZŠ Rosina, Lietavská Lúčka, Bánová, Hájik, Zádubnie, ZŠ Limbová, MŠ Gemerská, ZŠ Jarná, ZŠ s MŠ Hôrky, ZŠ Trnové, elokovaná trieda v Tepličke nad Váhom.
Tradíciu začali vianočné koncerty školy, v ktorých sa prezentovali žiaci všetkých odborov. Tieto sa začali prevádzať v Bábkovom divadle v Žiline. Novú kapitolu školy otvára výtvarný odbor, v ktorom škola získala cenné víťazstvá, diplomy z národných aj medzinárodných súťaží.
V roku 2006 boli najúspešnejšie práce vystavené v priestoroch kníhkupectva Artfórum v Žiline.
V novozriadenom literárno-dramatickom odbore sa postupne zvyšoval počet žiakov. LDO sa začal vyučovať aj v elokovanej triede na Hájiku.
Už dva roky škola poriada slávnostné koncerty na pôde Konzervatória v Žiline. Koncerty sú venované najúspešnejším žiakom školy, víťazom súťaží, žiakom prijatým na konzervatóriá. V šk. roku 2005/2006 má škola už 634 žiakov. V ďalšom školskom roku je to už 760 žiakov. V školskom roku 2008/2009 navštevovalo školu 802 žiakov.
3. júna 2009 sa uskutočnilo ďalšie výberové konanie na miesto riaditeľa, ktoré vyhral Mgr. Štefan Bohunický. Od 1.9.2009 je menovaná 2. zástupkyňa p. Anna Vajdová.

© 2020 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt