Študijné materiály - Výstupy z dištančnej výučby

Literárno - dramatický odbor

Ženský vtip-audio rozprávka

Autor_Pavol Dobšinský
Ž E N S K Ý V T I P
Obsadenie všetkých postáv, zvuky zvierat, ruchy, šumy_Dominika Šošková a Jakub Grof
Úprava textu,výber hudby, réžia, strih_Dominika Šošková
Pedagogické vedenie_Mgr.art. Barbora Juríčková
Technická spolupráca_Štefan Kratochvíl

AJ LAV JU (LO) alebo Ako sa to (ne)robí.
Záverečný lockdownový videoprojekt absolventov a žiakov II.stupňa literárno-dramatického obdobia
Vaša banda vzdáva hold jednému z najnadčasovejších a najkvalitnejších slovenských humoristov "Julovi" Satinskému, pri príležitosti jeho nedožitého jubilea a spracuváva jeho fejtóny venované teenagerkám svojimi očami za i pred "kamerovým" hľadáčikom.
Pedagogické vedenie: Mgr.art. Barbora Juríčková

Ženy Ľudovíta Štúra 2.
Herecké obsadenie : Dorota Uríková, Ema Šíndlerová, Ema Kollárová, Sofia Mičuchová, Nelka Vandličková, Tamara Wenclová, Patrícia Wolnerová a Alexandra Gáňová.
Pod vedením Mgr. art. Juliány Hamranovej.

PREMENA PREDMETU - Balón ako zástupná rekvizita.
Pedagogické vedenie : Mgr.art. Barbora Juríčková

Ženy Ľudovíta Štúra.
Herecké obsadenie : Dorota Uríková, Ema Šíndlerová, Ema Kollárová, Sofia Mičuchová, Nelka Vandličková, Tamara Wenclová, Patrícia Wolnerová a Alexandra Gáňová.
Pod vedením Mgr. art. Juliány Hamranovej.

Môj prvý VLOG - Významná osobnosť z histórie divadla.
Ped. vedenie - Mgr.art. Barbora Juríčková

EMOČNÝ DENNÍK - vyjadrenie pocitov mimikou, zvukom a pohybom celého tela.
Ped. vedenie - Mgr.art. Barbora Juríčková

Naďalej žiaci prosím kontaktuje svojich učiteľov prostredníctvom aplikácií ( zoom, messenger, skype, whatsapp atď. ) a informujte sa aj takýmto spôsobom ohľadne dištančných úloh.

© 2021 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt