Dokumenty

V tejto sekcii môžete nájsť tlačivá a dokumenty týkajúce sa našej školy.

Faktúry/Objednávky/Zmluvy

Faktúry/Objednávky/Zmluvy

Prihlášky 

Prihláška

Žiadosti

Žiadosť o prerušenie štúdia

Žiadosť o odhlásenie

Ostatné dokumenty

Protikorupčná politika

Vyhodnocovacia správa 

Informačná povinnosť

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informácie o spracovaní os.údajov-Covid19