Ferko Špáni

Ferko Špáni sa narodil 13. novembra 1930 v Žiline. Otec, Žilinčan, študoval po maturite na konzervatóriu v Prahe hru na husliach. Bol vynikajúcim žiakom. Pre ochorenie, zápal stredného ucha s trvalými následkami, prerušil štúdium a pre materiálne ťažkosti sa zamestnal na Železnici. Bol výpravcom na železničnej stanici v Strečne. Zomrel skoro a zanechal manželku s tromi deťmi. Matka, rodená Puschnerová bola rakúskeho pôvodu. V ťažkej situácii po smrti manžela ju podporoval jej brat, ktorý mal v Žiline Optiku. Cez vojnu mal problémy, hoci bol rakúskeho pôvodu, lebo jeho manželka mala židovský pôvod. Po vojne mal opäť problémy, lebo bol rakúskeho pôvodu. Ferkovi súrodenci Karol a MUDr. Riči Sklovská už nežijú. Ferko už ako 3-ročný prejavil vzťah k husliam. Jeho matka rozprávala, ako prosil, aby si mohol zabrnkať na otcových husliach. Keď mu to dovolila, videla ako zbožne počúval hlas husieľ. Ako 5-ročný sa dostal do husľovej triedy Prof. L. Árvaya. Ten videl, že má pred sebou zázračné dieťa. Ferko rýchlo postupoval a čoskoro hral veľké diela husľovej literatúry. Vystupoval na celovečerných koncertoch s p. Izabelou Árvayovou, klaviristkou. Získal si uznanie svetových huslistov, napr. Vášu Příhodu i nemeckých dirigentov. Po vojne sa mu padarilo získať povolenie na štúdium na Hochschule fuer Musik vo Viedni. Bol žiakom svetoznámeho husľového virtuóza Wolfganga Schneiderhana, ktorý mu ponúkol miesto profesora na novozaloženej Vysokej hudobnej škole v Kapskom meste. Nakoľko by to vo vtedajšej politickej situácii znamenalo ilegálnu emigráciu, odmietol to. Vo Viedni s ním vtedy študovali huslisti Móži, Országhová a Nemec. Z nich žije len Nemec. V tej dobe vystúpil aj na festivale v Salzburgu. Keď mu komunistické úrady vzali pas, pokračoval v štúdiu na Janáčkovej akadémii v Brne. Tam vystupoval aj s Bohdanom Warchalom a violončelistom Slávom Apolínom. Sprevádzali ho aj klaviristi Anton Kállay, V. Lejsek, M. Walter a tiež prof. Erml. Boli aj nahrávky v brnianskom rozhlase s orchestrom a s prof. Ermlom. Na Slovensku vystupoval tiež v rôznych mestách s klav. prof. Ľ. Bakayom. V Žiline vystúpil so Slovenskou filharmóniou , kde predniesol husľový koncert Antonína Dvořáka. Vystúpenie malo veľký úspech. Ferko Špáni mal pred sebou sľubnú kariéru, no nevydarená operácia vcelku banálnej záležitosti - zrast na čreve tragicky ukončila jeho život. Zomrel v brnianskej nemocnici na Štedrý deň 24.12.1954. Pochovaný je v Žiline na starom cintoríne. /Životopis spracoval prom. hist. Ľudovít Bakay/

© 2020 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt