Hudobný odbor

O odbore

Hudobný odbor je najpočetnejší a ponúka možnosť študovať tieto nástroje: klavír, akordeón, keyboard, husle, violončelo, kontrabas, cimbal, gitara, basgitara, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, bicie nástroje, spev.

Žiaci majú možnosť hrať a spievať aj v rôznych komorných zoskupeniach. Pravidelne sa zúčastňujú na rôznych interpretačných súťažiach, na ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. Veľmi nás teší i fakt, že každoročne sa časť z nich rozhodne pre ďalšie štúdium na konzervatóriách, resp. na umeleckých vysokých školách.

Okrem vlastných aktivít (výchovné, interné a  verejné koncerty) sa naša škola významne podieľa na kultúrnom a spoločenskom živote nielen Žiliny, ale i širokého okolia. Spolu so žiakmi často účinkujú na jednotlivých podujatiach aj pedagógovia školy.

Prostredníctvom zanietených a kvalifikovaných pedagógov pomáhame deťom objavovať čaro hudby. Učia sa ju nielen interpretovať, ale aj počúvať a vnímať tak, aby im prinášala radosť a potešenie v každodennom živote.


NAŠI PEDAGÓGOVIA

© 2020 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt