Projekty

Medzinárodný hudobný projekt

26. mája v podvečer zavítali do ZUŠ Ferka Špániho Žilina dve vzácne návštevy. Žiaci a učitelia z partnerských škôl z Českej republiky a z Chorvátska. So ZUŠ Vyškov udržujeme partnerstvo už šesť rokov. Glazbena škola (ZUŠ) J.Vlašimského z Virovitice sa stala našim partnerom v septembri minulého roku, kedy sme začali v Blansku realizáciu „Projektu troch ZUŠ-hudba spája národy“.

Podstata projektu spočíva v príprave spoločného záverečného koncertu, v ktorom spolu účinkujú žiaci zo všetkých troch škôl. Príprava začala na školách, potom nastúpila súhra na niekoľkodňovom pracovnom sústredení. Ďalším, nie menej dôležitým cieľom projektu bolo poznávanie kultúr iných národov. Autorom projektu je riaditeľ ZUŠ Vyškov pán Aleš Musil.

Sústredenie u nás sa konalo na známom mieste v škole v prírode v Šípkovej. Denný program bol rozvrhnutý tak, aby sa celé dopoludnie mohlo intenzívne nacvičovať a popoludní sme organizovali výlety na poznávanie kultúrnych a historických pamiatok Žiliny a ukázali sme prekrásnu prírodu Malej Fatry. Počas Staromestských slávností sme koncertovali aj na Mariánskom námestí. Celý projekt vyvrcholil v piatok večer záverečným koncertom v koncertnej sále Konzervatória v Žiline.

Pri smutnej sobotňajšej rozlúčke nás potešilo vedomie, že všetci účastníci boli z pobytu nadšení, vznikli nové priateľstvá, získali sme mnoho interpretačných a pedagogických podnetov. Ďakujem všetkým pedagógom, ktorí sa podieľali na nácviku skladieb a na organizačnom zabezpečení projektu. Najväčšie poďakovanie patrí hlavnej koordinátorke projektu Dagmar Wróbelovej, zástupkyni riaditeľa našej školy.

Bez finančnej podpory sponzorov by projekt nebolo možné uskutočniť. Ďakujeme finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja, grantovému systému Mesta Žilina, Odboru školstva a mládeže Mestského úradu Žilina, Občianskemu združeniu pre mladých umelcov Žilina, Konzervatóriu v Žiline a rodičom žiakov školy, ktorí nás podporili morálne aj finančne.

Rozlúčky sú vždy smutné, ale nás môže potešiť aj predstava, že o rok nás pozval p.riaditeľ Damir Mihaljevič do chorvátskej Virovitice a už začíname pracovať na výbere spoločného repertoáru.

Štefan Bohunický, riaditeľ ZUŠ Ferka Špániho


Portréty

Dňa 6.11.2014 usporiadali učitelia hudobného odboru ZUŠ Ferka Špániho koncert svojich žiakov s názvom Portréty. Týmto koncertom pokračuje naša škola v medzinárodnom projekte New Music for Kids and Teens, ktorý je zameraný na šírenie súčasnej hudby. Projekt je jednou z hlavných aktivít Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu – Slovenskej sekcie (ISCM). Ozvláštnením koncertu bola výstava žiakov výtvarného odboru našej školy z triedy Jany Valaškovej, ktorej témou boli portréty hudobných skladateľov. Projekt na našej škole vedie a koncert zorganizovala Mgr. Jana Sedlická.


„Projekt tří ZUŠ“

V dňoch 9. až 14.septembra 2014 sa naši žiaci zapojili do „Projektu tří ZUŠ“, ktorý sa realizoval v Blansku (ČR) a okolí. S našimi žiakmi a s hostiteľmi z partnerskej ZUŠ Vyškov sa do projektu zapojili i žiaci z ďalšej partnerskej školy z Virovitice (Chorvátska republika).

Hlavnou myšlienkou projektu boli spoločné hudobné kurzy a príprava spoločného koncertu v rámci festivalu speváckych zborov „Zpívejfest“ vo Vyškove. V programe boli aj atraktívne aktivity ako návšteva jaskyne, Dinoparku vo Vyškove, Aquaparku Blansko, rozhľadne vo Veselí ai.

O rok privítame partnerské školy u nás a plánujeme spoločný koncert na Staromestských slávnostiach v Žiline. V roku 2016 sa stretneme vo Virovitici (Chorvátsko).


„Z pohádky do rozprávky”

Amfiteáter pri zámku Kinských vo Valašskom Meziříčí ožil divadlom! V sobotu 6.9.2014 sa práve tam konal česko-slovenský multižánrový festival pre deti „Z pohádky do rozprávky”. Cieľom projektu bolo priblížiť českým deťom slovenský jazyk, ktorému malé deti v súčasnosti takmer nerozumejú. Na festivale účinkovali mnohé alternatívne divadelné súbory zo Slovenska, amatérske divadlá a žiaci základných umeleckých škôl. Žilinu reprezentovali žiaci Základnej umeleckej školy Ferka Špániho (DDS Vaša Banda), ktorí sa na festivale predstavili s tanečno-divadelným prestavením Snehulienka (réžia: Barbora Juríčková, choreografia: Vanda Nováková). Súčasťou programu bolo mnoho ďalších zábavných aktivít pre deti - rozprávková záhrada, plastelínové sympózium, sprejerský workshop a tiež Detská divadelná improliga.


ŽIVÝ DIALÓG

V dňoch 23. až 25. júna 2014 prebiehal na ZUŠ Ferka Špániho a v okolí Ži Vy dialóg, dialóg mladých, energických, tvorivých ľudí, žiakov a učiteľov literárno – dramatických odborov zo ZUŠ Vyškov a zo ZUŠ Ferka Špániho zo Žiliny. Cieľom tohto stretnutia partnerských škôl bolo zapájaním sa do spoločných aktivít priblížiť si blízke jazyky a inšpirovať sa navzájom. Vyškovskí žiaci navštívili historickú časť Žiliny, v katakombách kláštora Kapucínov na Mariánskom námestí prežili v zdramatizovanej podobe najzaujímavejšie okamihy z histórie Žiliny v naštudovaní našich žiakov, v sobotu absolvovali v Terchovej film o Jánošíkovi, túru po Nových dierach a spoločné dramatické hry s našimi žiakmi v Autocampingu Nižné Kamence. Večer sa pochválili vyškovskí žiaci svojim naštudovaním historickej hry Tristan a Izolda a stretnutie vyvrcholilo v nedeľu o 10.00 hod. medzinárodnou Improligou, čo znamená súťaž v slovnej a dramatickej vynachádzavosti na zvolené témy. Zaujímavosťou bolo, že súťažiace družstvá boli zložené zo žiakov oboch škôl. Pri rozlúčke nás tešilo, že vzájomný dialóg bol skutočne živý a podnetný.


Mosty

Žiaci a pedagógovia výtvarného odboru ZUŠ Ferka Špániho v Žiline v dňoch 10. až 12. mája 2013 navštívili partnerskú školu vo Vyškove ( ČR ).

Program návštevy bol veľmi bohatý. V piatok ešte stihli navštíviť mestskú vežu a múzeum a večer sa venovali maľovaniu keramických hrnčekov. V sobotu ich priatelia z Vyškova zobrali na návštevu miestneho Dinoparku a Zooparku a popoludní navštívili zámok a obrazáreň v Kroměříži. Večer „savovali“ a dokresľovali tričká a venovali sa rôznym výtvarným a voľnočasovým hrám.

Návšteva vyvrcholila v nedeľu dopoludnia stavaním mostu, ktorý symbolizuje vzájomné spájanie sa ľudí i , hľadanie priateľstva a pochopenia.

Vo Vyškove sme našli skutočných priateľov, verím, že s podobnými pocitmi budú od nás odchádzať aj žiaci literárno-dramatického odboru ich školy o rok, kedy sa o podobné srdečné privítanie a pobyt u nás pokúsime aj my.


Rodinný koncert

11. apríla 2013 sa v Koncertnej sále Základnej umeleckej školy Ferka Špániho uskutočnilo krásne podujatie – Rodinný koncert, na ktorom sa predstavili nielen súrodenecké dvojice, ale so svojimi deťmi si zahrali aj ich maminy, ba dokonca stará mama. Účinkovanie na koncerte bola výzva pre mnohých žiakov a ich pedagógov, pretože vznikli súrodenecké duá, ktoré naozaj potešili…sálou zneli tóny huslí, akordeónu, klavíra, flauty a spevu.

Celý koncert nádherne sprevádzali svojim vtipným slovom sestry Lucka a Miška Šoltýsové, žiačky literárno-dramatického odboru.

Všetkým účinkujúcim a ich pedagógom patrí veľká a úprimná vďaka.

Jana Sedlická, ZUŠ F. Špániho, Žilina-Vlčince


Nevšedný hudobný zážitok

mali návštevníci koncertu v Základnej umeleckej škole F.Špániho v Žiline, ktorý sa uskutočnil 1.marca v peknej koncertnej sále školy.

ZUŠ F.Špániho je sídliskovou školou, ktorá už neuveriteľných 25 rokov poskytuje a podporuje umelecké aktivity mladých adeptov a to nielen na Vlčincoch, ale aj v širšom okolí vďaka vytvoreným pobočkám, detašovaným a elokovaným triedam. Škola dosahuje vynikajúce výsledky vo všetkých odboroch (hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický). Usporadúva koncerty a ďalšie vystúpenia, inštaluje výstavy. Taktiež sa zúčastňuje na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach hlavne v hudobnom a výtvarnom odbore, kde krásne umiestnenia a mnohé víťazstvá hovoria o dobrej a zodpovednej práci učiteľov za veľkej podpory vedenia školy. Ale o tom možno

v ďalších článkoch, lebo je toho naozaj veľa, o čom by sa dalo písať a pochváliť sa.

Hudobný koncert, ktorý zaplnil sálu 1.marca, ako sa uvádza v názve tohto článku, bol naozaj nevšedný, mal totiž názov rodinný. A prečo? Pretože školu navštevuje viac súrodencov, ktorí hrajú na rôzne hudobné nástroje, padol návrh urobiť koncert súrodencov. Pri tvorbe programu sme skonštatovali, že nielen súrodenci vystúpia na pódium, ale že vystúpia napr. 2 huslistky s mamou flautistkou, že otec bude sprevádzať svoju dcéru na gitare, že bude hrať mama huslistka s dcérou violončelistkou, dokonca stará mama bude hrať so svojou vnučkou 4-ručne na klavíri.

Takže na koncerte vystúpili súrodenci dvaja, traja, dokonca štyria, niekoľko rodičov, ba aj stará matka. Celý koncert prebehol v krásnej atmosfére, z účinkujúcich vyžarovala pohoda, dobrá nálada, o tréme z vystúpenia sa nedalo vôbec hovoriť.

Všetci z koncertu odchádzali s úsmevom na tvári, pyšní na svojich malých umelcov. A my, učitelia sme boli spokojní, že sa dobrá myšlienka podarila a s konštatovaním, že to určite nebol posledný koncert tohto druhu, že obohatíme naše žiacke verejné vystúpenia aj o takýto typ koncertov sme sa v dobrej pohode rozlúčili.

Anna Haviarová, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina


Hrajme spolu ďalej

V nedeľu 5.6.2011 popoludní sa ozývali z priestorov Základnej umeleckej školy Ferka Špániho na Vlčincoch tóny vážnej i populárnej hudby. O 15.00 hod. sa tam konal Česko-Slovenský koncert žiakov Základnej umeleckej školy z Vyškova na Morave a Základnej umeleckej školy Ferka Špániho. Partnerstvo týchto dvoch škôl trvá dva roky. Prináša mnoho umeleckých, pedagogických podnetov a celkovo obohacuje pedagogický proces na oboch školách. Vznikajú priateľstvá medzi žiakmi. Tým dostáva štúdium jednotlivých umeleckých odborov nové motivácie, žiakom sa rozširujú umelecké aj ľudské obzory.

Na nedeľnom koncerte sa žiaci predstavili s podobným repertoárom aký odznel v piatok o 12.00 hod. na Mariánskom námestí počas Staromestských slávností. Na nedeľnom koncerte sa z vyškovákov predstavili akordeónové duo a trio pani učiteľky Márie Zbořilovej, saxofonista Igor Turčan, ktorého vedie František Alán a korepetoval ho Stanislav Haloda a súbor zobcových fláut Molto Trecce. Tento súbor vedie a zároveň preň aj aranžuje skladby Petr Zapletal. Najväčšie očakávania boli na vystúpenie vyškovskej kapely For Fun a najmä na podmanivý spevácky prejav Veroniky Fürerovej. Ďalšími členmi kapely sú Igor Turčan a bravúrny klavirista Stanislav Haloda. Ich vystúpeniu pomohli aj naši – perfektný bicista Peter Kurilla a charizmatický basgitarista Jakub Sekáč. Vedúcim súboru je Stanislav Haloda. Žiaci našej školy nezaostali svojimi výkonmi za svojimi priateľmi z Vyškova. Prvým bol Martin Chudada najskôr na zobcovej flaute a potom ako klavirista s virtuóznym prevedením náročných skladieb J.S.Bacha a Dimitrija Šostakoviča. Tohto mimoriadne talentovaného žiaka vedie na zobcovej flaute p.uč. Peter Ladovský a na klavíri pani Darina Švárna a Marek Bohunický. Veľmi zapôsobila aj speváčka Karolína Kavalierová, ktorú vedie p. zástupkyňa riaditeľa Anna Vajdová a tiež klavirista Ľubomír Fukan. Jeho pedagógom je p.uč. Jarmila Ladovská. Našim korepetítorom bol Marek Bohunický. Náš súbor dychových nástrojov vedie p.uč. Peter Ladovský. Spolu s vyškovským Molto Trecce nadchli prítomné obecenstvo skladbou Jaroslava Ježka David a Goliáš. Veľmi sympatickým dojmom zapôsobila aj naša kapela NKVD. Jej zloženie: Gabriela Chromeková, Jakub Sekáč, Michal Staňo, Ľubomír Fukan a Peter Kurilla. Vedie ju p.uč. Radoslav Jurčo. Najdojímavejší okamih nastal, keď sa na záver k súboru Molto Trecce a nášmu dychovému súboru pripojili aj huslisti p.uč. Daniely Figurovej a spolu zahrali jednu moravskú ľudovú a ďalšiu slovenskú ľudovú pieseň zaranžovanú Petrom Zapletalom.

Keď na ostatnej návšteve našich vo Vyškove zjednocovalo všetky aktivity heslo: „ Hrajme spolu česko-slovensky“, naše súčasné aj budúce túžby bude vystihovať „Hrajme, spievajme, hrajme divadlo, maľujme a tancujme spolu ďalej.“

Tieto úžasné inšpirujúce dni by sme nemohli zažiť bez veľkorysej podpory sponzorov: Ing. Viliama Mrázika, PhDr. Petra Vajdu, p. Adriany Vandlíkovej, p. Ing. Petra Štrbku, rodičovského združenia pri našej škole a Občianskeho združenia pre mladých umelcov Žilina.

Srdečne im všetkým ďakujeme.

Štefan Bohunický, riaditeľ školy