Plán práce

 

NÁVRH CELOROČNÉHO PLÁNU PRÁCE na školský rok 2020 / 2021

 


Október

 

6.

Výbor ZRŠ 

18:00

RŠ,p.Jurčová

13.

Plenárna ZRŠ

18:00

RŠ, p.Jurčová

20.

Umelecká rada

10:00

22.

Verejný žiacky koncert k F.Špánimu

17:30

p.Orlická

29-30.

Jesenné prázdniny

D. NV 

 

 

Divadelný medveď

 

 

 

November

 

2.

Nástup po prázdninách

 

 

10

Koncert pre deti – Nová hudba, 20.a21.st.

17:00

p. Sedlická

17.

Štátny sviatok

 

 

 

Zasadnutia PK

 

 

 

Triedne besiedky

 

 

 

HFSH- Ostrava- interpretačná súťaž

 

p.Brezániová

24.

¼- ročná hodnotiaca správa

9:30

p.z.Turianová

26.

Verejný žiacky koncert

17:30

p.Chovancová

 

December

 

 

Triedne besiedky 

 

 

 

Výstava prác VO

 

 

 

Vianočné výchovné koncerty pre MŠ,ZŠ

 

Podľa požiadaviek

9.

Viano. Vých.koncerty pre ZŠ Vlčiniec

8,9:30,

p.Figurová

10.

Vianočný koncert, Konzervarórium

17:00

p.Kyšk.Turian.

 

Koncert pre ZA nemocnicu

 

p.Brezán.+š.orch

 

TO vianočné predstavenie

 

Sl.Surgentová

22.

Rozlúčka so starým rokom

NV

 

 

Vian.koncerty na detaš. pracoviskách

 

 

 

Vianočné prázdniny- 23.12. - 7.1. 2021

 

 

 

Január

 

1.

Štátny sviatok – Nový rok

 

 

8.pi.

Začiatok vyučovania po prázdninách

 

 

 

Triedne besiedky

 

 

20.

Kontrahové skúšky , slabopr. žiaci 

14.00

vedúci PK

 

Zasadnutia PK

 

 

26.

Polročná hodnotiaca správa 

9:30

26.

Koncert k výr. skladateľov

17:00

p.Sedlická

28.

Verejný žiacky koncert 

17:30

p.Moresová

 

Polročné vysvedčenia ASC-agenda

 

 

Február

 

1.

Polročné prázdniny

NV,D

 

2.ut.

Nástup po polročných prázdninách

 

 

 

Gitarový maratón

 

p.Priečinský

15.-19.

Jarné prázdniny

 

 

 

Príprava žiac.prác na výtvarné súťaže

 

 

23.

Umelecká rada 

10.:00

25.

Verejný žiacky koncert 

17:30

p.Antolová

 

Hviezdoslavov Kubín

 

 

 

Marec

 

16.

Koncert prváčikov

 

p.z.Turianová

 

VO-súťaže priebežne

 

 

 

Spev.súťaž „Vokálna jar“ Kysucké N. M.

 

 

 

Regionálna klavírna prehliadka Martin

 

 

 

Akordeon.festival –swing KNM

 

 

 

Detská divadelná Žilina

 

 

25.

Verejný žiacky koncert

17:30

p.Farkašová

 

Deň učiteľov

 

ZOOZ

 

Gitarové súťaže

 

 

30.

Rodinný koncert

17:00

p.Sedlická

 

Schneiderova Trnava

 

 

Apríl

 

 

25.roč.Reg.súť.v 4-ruč.hre na klavíri

 

PK-klavír

 

Medzi.sp.súťaž „Juventus Canti“ Vráble

 

 

 

Pink song harmony

 

spev

1.-6.

Veľkonočné prázdniny

 

 

 

Zasadnutia PK

 

 

20 .

¾ hodnotiaca správa

9:30

p.z.Špalková

28.

Koncerty pre ZŠ Vlčince

8,9:30

p.Rajt

 

Hviezdy hrajú srdcom

 

PK klavír

29.

Verejný žiacky koncert 

17:30

p.Figurová

 

Divadelný medveď

 

LDO

 

Máj

 

3.-7.

1.talentové skúšky 

 

 

 

Regionálna spevácka súťaž Vrútky

 

PK spev

 

Gitarová a klavirna súťaž Dolný Kubín

 

PK gitara

Št.20.

Absolventský koncert HO 

.

p.Ladovská

ut.25.

Absolventský koncert HO 

 

p.Orlická

št.27.

Absolventský koncert HO 

 

p.Horváth

 

Výbor ZRŠ

18:00

p.Jurčová, RŠ

 

Rajecká hudobná jar

 

 

 

Staromestské slávnosti

 

 

 

Výtvarné kurzy v prírode

 

p.Kubic.Špalková

 

Jún

 

 

Záverečná výstava prác VO

 

 

3.-7.

2. talentové skúšky

 

 

 

Komorná Čadca

 

 

 

Triedne besiedky

 

 

10.

Koncert pop a komornej hudby

17:30

p.Lad.,Jur.,Petl.

 

Absolventské technické skúšky

 

Vedúci PK

 

Interné koncerty a prehliadky v oddeleniach

 

 

 

Košice súťaž pop.kapiel

 

p.Ladov.Petl.

21.

Absolventské vyradenie

16:00

všetky PK

 

Mussete súťaž Rajecké Teplice

 

p.Moravcová

 

Záv. koncerty-ZŠ Hájik, Rosina,Teplička... 

 

 

 

Skúšky PŠ do ročníka

 

Vyuč.HN

 

Zasadnutia PK

 

 

22.

Koncoročná hodnotiaca správa 

9:30

 

Záverečné vystúpenia TO,LDO...

 

 

 

Podpisovanie vysvedčení+J.Krištofíková

 

ASC-agenda

 

Vyhodnocovacia porada

 

 

30.

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení