Výtvarný odbor

 

Zadanie dištančnej úlohy pre žiakov výtvarného odboru od 16.10. (piatok) do 23.10. (piatok)

 

Zadanie pre žiakov 2. stupňa ZUŠ (žiaci, ktorí absolvovali 1.stupeň ZUŠ a žiaci stredných škôl)

 

Zadanie pre žiakov pripravujúcich sa na talentové skúšky na stredné a vysoké školy

 

 Zadanie pre žiakov PŠ (MŠ) a žiakov 1. časti (1. až 4. ročník ZŠ)

 

 

Zadanie pre žiakov 2. časti (5. až 9. ročník)