Vitajte na stránkach Základnej umeleckej školy Ferka Špániho

 

Oznam pre rodičov k obnoveniu vyučovania od 8.6.2020

 

Vážení rodičia,

 

na základe rozhodnutia Mesta Žilina – zriaďovateľa Základnej umeleckej školy Ferka Špániho Vám oznamujeme, že v ZUŠ F.Špániho začína vyučovanie od 08.06.2020.

Vyučovanie bude prebiehať len v hudobnom odbore individuálnou formou s jedným žiakom v triede vo všetkých ročníkoch.

Pripravili sme pre Vás pokyny, ktoré je potrebné dodržať pri nástupe Vašich detí do školy a počas pobytu v škole.

Podmienkou účasti na vyučovaní je, že:

                                                                                                                        Dagmar Wróbelová, riaditeľka

 

Rozhodnutie zriaďovateľa 1

Rozhodnutie zriaďovateľa 2 

 

Prezentácia hry na cimbale 

Od nového školského roku sa bude vyučovať na našej ZUŠ hra na cimbale 

Link:  http://viemcoviem.simplesite.com/446042588

 

 

 

Oznámenie o prerušení výučby

 

Prerušenie vyučovania pokračuje od pondelka 30.3.2020 až do odvolania na základe rozhodnutia krízového štábu a hlavného hygienika.

 

Zrušenie súťažnej prehliadky Hráme v tíme

Oznamujeme Vám, že súťažná prehliadka v štvorručnej hre na klavíri
"Hráme v tíme" sa v školskom roku 2019-2020 neuskutoční z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom koronavírusu. Účastnícke poplatky Vám budú vrátené. Tešíme sa na Vašu účasť v ďalšom školskom roku a prajeme Vám hlavne veľa zdravia...

 

 

Regionálna súťažná prehliadka v štvorručke

25. ročník Regionálnej súťažnej prehliadky v 4-ručnej hre na klavíri 

Riaditeľstvo ZUŠ Ferka Špániho Žilina Vás pozýva na 25. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v 4-ručnej hre na klavíri pre žiakov I. a II. stupňa ZUŠ.

Propozície si môžete pozrieť tu: Propozície