Vitajte na stránkach Základnej umeleckej školy Ferka Špániho

 

OZNAM

 

Vážení rodičia a žiaci, MŠ SR vydalo dňa 28.5.2020 Rozhodnutie o obnovení vyučovania od 1.6.2020 v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania, ak tak ROZHODNE ZRIAĎOVATEĽ - Mesto Žilina (v našom prípade). ZUŠ Ferka Špániho má s plnou platnosťou prerušené vyučovanie.

 

 

Prezentácia hry na cimbale 

Od nového školského roku sa bude vyučovať na našej ZUŠ hra na cimbale 

Link:  http://viemcoviem.simplesite.com/446042588

 

 

 

Oznámenie o prerušení výučby

 

Prerušenie vyučovania pokračuje od pondelka 30.3.2020 až do odvolania na základe rozhodnutia krízového štábu a hlavného hygienika.

 

Zrušenie súťažnej prehliadky Hráme v tíme

Oznamujeme Vám, že súťažná prehliadka v štvorručnej hre na klavíri
"Hráme v tíme" sa v školskom roku 2019-2020 neuskutoční z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom koronavírusu. Účastnícke poplatky Vám budú vrátené. Tešíme sa na Vašu účasť v ďalšom školskom roku a prajeme Vám hlavne veľa zdravia...

 

 

Regionálna súťažná prehliadka v štvorručke

25. ročník Regionálnej súťažnej prehliadky v 4-ručnej hre na klavíri 

Riaditeľstvo ZUŠ Ferka Špániho Žilina Vás pozýva na 25. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v 4-ručnej hre na klavíri pre žiakov I. a II. stupňa ZUŠ.

Propozície si môžete pozrieť tu: Propozície