Talentové skúšky 

 

 

 

 

Talentové skúšky sa budú konať v dňoch 25. - 27. augusta /vrátane/ v čase od 11,00 do 17,00 h.

 

Na talentové skúšky musia prísť všetci. Rodičia, ktorí zaslali prihlášky mailom ich nemusia vypisovať na mieste. 

 

Tí, ktorí prihlášku nezaslali mailom - rodič vypíše prihlášku v čase konania talentoviek.

 

 

V HUDOBNOM ODBORE sa vyučuje hra na: klavíri, gitare, husliach, akordeóne, cimbale,  violončele, keyboarde, zobcovej flaute, priečnej flaute, saxofóne, klarinete, keltskej harfe, bicích, spev, zborový spev.

 

VO VÝTVARNOM ODBORE sa vyučuje: kresba, maľba, grafika, modelovanie, kombinované techniky, keramika, video a animácia a počítačová grafika. Pripravujeme študentov na vysoké školy - architektúra, dizajn, pedagogika atď. Na talentové skúšky si uchádzači o štúdium prinesú vlastné práce.

 

V TANEČNOM ODBORE vyučujeme: klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, ale aj tance iných národov.

 

Do LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO sa prijímajú žiaci,ktorí radi pracujú so slovom, textom, recitujú, chcú poznať základy hereckej a režijnej práce, dejiny divadla.  Pripravujeme žiakov na herecké konzervatórium, VŠMU a Akadémiu umení.