Tanečný odbor

O odbore

Základná umelecká škola F. Špániho je miestom, ktoré poskytuje žiakovi tanečného odboru možnosť rozvíjať svoje pohybové schopnosti.
Vyučovanie je realizované skupinovou formou. Je to výborným stretom záujmov žiakov i pedagóga. Učiteľ má rovnaký vplyv na všetky deti, požaduje od žiakov spoločné aktivity, kreatívnosť a sebarealizáciu, pričom žiaci okrem podnetov pedagóga prijímajú aj podnety z prostredia, v ktorom sa nachádzajú, vzájomne sa ovplyvňujú, vymieňajú názory, skúsenosti, stávajú sa spoločensky kompetentnými, komunikatívnymi, vytvárajúcimi jeden celok.


NAŠI PEDAGÓGOVIA

  • Zuzana Surgentová
© 2020 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt