Úspechy našich žiakov

Žiaci našej školy nás  úspešne reprezentovali na viacerých domácich i medzinárodných súťažiach.

Školský rok 2019-2020

Hudobný odbor

Celoslovenská prehliadka mladých gitaristov Bratislava

M.Kekely - zlaté pásmo v 3.kateg., mimoriadne ocenenie za dramaturgiu, pedag. Mgr.A.Baroniaková

 

Medzinárodná interpretačná súťaž v rámci medzinárodného festivalu slovanskej hudby

školský orchester ZUŠ F.Špániho - Grand Prix, 5.kateg., pedag. Mgr. A.Brezániová, M.Čelková, DiS.art, M.Beloridová

N.Isteníková - Grand Prix, 2.kateg., sólový spev, pedag. M.Beloridová, DiS.art

 

Celoslovenská gitarová súťaž Prievidza

M.Kekely - 1.miesto, pedag. Mgr. A.Baroniaková

 

Medzinárodná klavírna súťaž Amadeus

K.Chmúrová - 3.miesto, pedag. MgA.M.Bohunický

A.Chmúrová - 1.miesto, pedag. MgA.M.Bohunický

Výtvarný odbor

Medzinárodná súťaž Torúň

 

E.Majcherová - diplom, pedag. Mgr.A.Hriviková

 

 

Medzinárodná súťaž Vianočná pohľadnica

 

E.Zbranková - 1.miesto, pedag. Mgr. I.Bohunická

 

Vesmír očami detí - okresné kolo

 

M.Pirchala - postup do celoslovenského kola, pedag. J.Valašková, DiS.

P.Šugár - cena, pedag. Mgr.I.Bohunická

V.Boldizsárová - cena, pedag. Mgr.I.Bohunická

 

Celoslovenská súťaž Dúha

 

N.Piková - 3.miesto, pedag. Mgr.I.Bohunická

G.Trpišová, N.Beláčiková, K.Chachulová, P.Šugar - čestné uznanie, pedag. Mgr.I.Bohunická

 

Celosv.súťaž Lidická ruža

 

L.Daru, B.Šajtlava - čestné uznanie, pedag. Mgr.I.Bohunická

 

Literárno-dramatický odbor

Slovo bolo u Boha - krajské kolo

 

N.Holeštiaková - 1.miesto, 3.kateg., pedag. Mgr.art.B.Juríčková

E.Slyšková - 3.miesto, 5.kateg., pedag. Mgr.art.B.Juríčková

 

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 

 

A.Vršanská, N.Holeštiaková, E.Pokorná, J.Grof - 1.miesto, pedag. Mgr.art.B.Juríčková

P.Fundárková, R.Káčerik, E.Slyšková - 2.miesto, pedag. Mgr.art.B.Juríčková

K.Pokorná, L.Jančulová - 3.miesto, pedag. Mgr.art.B.Juríčková

D.Uríková - 3.miesto, pedag.Mgr.art.P.Tvrdá

P.Černák, T.Altusová, M.Altus, S.Strempeková - čestné uznanie, pedag.Mgr.art.B.Juríčková

 

 

Školský rok 2018-2019

Hudobný odbor

X.ročník gitarovej súťaže Prievidza 2018

M. Kekely - zlaté pásmo, pedag. Mgr. A. Baroniaková

M. Jurkovič - zlaté pásmo, pedag. R. Jurčo, DiS.Art

M. Hlavatý - strieborné pásmo, pedag. R. Jurčo, DiS.Art

 

Celoslovenská interpretačná súťaž Schneiderova Trnava

A.Chmúrová - zlaté pásmo, pedag. MgA.M.Bohunický

A.Chmúrová - cena Spoločnosti M.Sch.Trnavského v 1.kateg. v sólovej hre na klavíri

K.Chmúrová - zlaté pásmo, pedag. MgA.M.Bohunický

K.Chmúrová - víťastvo v prvej kateg. v sólovej hre na klavíri

MgA.M.Bohunický - cena za prípravu víťaza v sólovej hre na klavíri

 

Regionálna súťažná prehliadka v štvorručnej hre na klavíri Žilina

E.Sládeková - T.Altusová - zlaté pásmo, pedag. Mgr.A.Orlická

B.Plevíková - M.Cigánik - zlaté pásmo, pedag. J.Ladovská, DiS.Art

M.Ivašková - J.Horeháj - bronzové pásmo, pedag. Ľ.Dubinina, DiS.Art

D.Holík - D.Hrabovský - A.Chupáň - zlaté pásmo, pedag. Mgr. A.Orlická

E.Juritková - Z.Cingelová - J.Ogino - zlaté pásmo, pedag. Mgr.E.Chovancová

D.Hrabovský - J.Urbaník - strieborné pásmo, pedag. Ľ.Vangelová, DiS.Art

L.Trefná - S.Motešický - zlaté pásmo, pedag. Mgr.E.Chovancová

L.Trefná - S.Motešický - A.Králová - zlaté pásmo, pedag. Mgr.E.Chovancová

D.Holík - D.Hrabovský - A.Chupáň - absolútni víťazi za šesťručnú hru, pedag. Mgr. A.Orlická

 

Hviezdy hrajú srdcom Ružomberok

D.Perrot - strieborné pásmo, pedag. E.Farkašová, DiS.Art

F.Úkrop - zlaté pásmo, cena poroty, pedag. G.Moresová, DiS.Art

J.Ogino - strieborné pásmo, pedag. Mgr.E.Chovancová

S.Motešický - bronzové pásmo, pedag. Mgr.E.Chovancová

 

Piano - Talents for Europe 2019, Dolný Kubín

A.Chmúrová - 1.cena, 1.kateg., pedag. MgA.M.Bohunický

K.Chmúrová - 1.cena, 1.kateg., pedag. MgA.M.Bohunický

MgA.M.Bohunický - cena pre najlepšieho učiteľa

 

Pink song 2019

 

N.Otipková - strieborné pásmo, pedag. Mgr. M.Horváth

 

K.Pastirčáková - bronzové pásmo, pedag. Mgr. M.Horváth

 

 

Tanečný a literárno-dramatický odbor

 

Divadelná Žilina

 

pedag. Mgr.Art. B.Juríčková

 

Jánošík-Hľadanie hrdinu - 1.miesto

P.Fundárková - cena za stvárnenie postavy Heleny

R.Káčerik - cena za stvárnenie postavy Jánošíka

 

Detský divadelný medveď

 

pedag. Mgr.Art. B.Juríčková

 

Jánošík-Hľadanie hrdinu - 2.miesto v kateg. Detská dramatická tvorivosť s 

doporučením na postup do celoslovenského kola

P.Fundárková - cena za stvárnenie postavy Heleny

 

Zlatá priadka Šaľa

 

pedag. Mgr.Art. B.Juríčková

 

celoslovenská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti - bronzové pásmo

 

Hviezdoslavov Kubín

 

pedag. Mgr.Art. B.Juríčková

 

N.Holeštiaková - 3.miesto, 1.kateg.

E.Pokorná - 2.miesto, 2.kateg.

D.Dlugoš - 2.miesto, 2.kateg.

R.Káčerik - 1.miesto, 3.kateg.

J.Grof - 1.miesto, 4.kateg.

D.Šošková - 3.miesto, 4.kateg.

 

Vajanského Martin

 

pedag. Mgr.Art. B.Juríčková

 

R.Káčerik - čestné uznanie, 3.kateg.

J.Grof - 3.miesto, 4.kateg.

 

Slovo bolo u Boha

 

pedag. Mgr.Art. B.Juríčková

 

N.Holeštiaková - 2.miesto, 2.kateg.

 

Vansovej Lomnička

 

pedag. Mgr.Art. B.Juríčková

 

E.Slyšková - 3.miesto, 4.kateg.

 

 

Výtvarný odbor

Celoslovenská súťaž Slovensko v srdci Európy

N.J.Borcha - zvláštna cena poroty, pedag. Mgr.I.Bohunická

 

Medzinárodná súťaž Torúň

A.Čunga - diplom, pedag. Mgr.I.Bohunická

K.Ondroš - diplom, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská súťaž Vianočná pohľadnica

ocenenie za kolekciu prác

XV.bienále Výtvarné alternatívy - celoslovenská súťaž s medzin.účasťou

diplom, pedag. Mgr. I.Bohunická

 

Celoslovenská súťaž Gorazdovo výtvarné Námestovo

 

L.Sláviková - diplom, pedag. Mgr.I.Bohunická

 

N.Beláčiková - diplom, pedag. Mgr.I.Bohunická

 

G.Trpišová - diplom, pedag. Mgr.I.Bohunická

 

Maľovaná ZUŠ-KA 2019

 

M.Pirchala - hlavná cena, pedag. J.Valašková, DiS.

 

P.Weber - zlaté pásmo, pedag. Mgr. A.Hriviková

 

 

Szabóov grafický Lučenec

 

poďakovanie

 

 

Medzinárodná výtvarná súťaž Lidice

 

M.Sýkora - medajla Lidická ruže, pedag. Mgr. A.Hriviková

 

L.Bartáková - čestné uznanie, pedag. Mgr. A.Hriviková

 

A.Daníšková - čestné uznanie, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

 

V.Harabínová - čestné uznanie, pedag. J.Valašková, DiS.

 

Z.Jergušová - čestné uznanie, pedag. J.Valašková, DiS.

 

 

Celoslovenská výtvarná súťaž Senecká dúha

 

J.Smolka - zlaté pásmo, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

 

K.Valentovičová - zlaté pásmo, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

 

K.Chachulová - strieborné pásmo, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

 

N.Beláčiková - bronzové pásmo, pedag. Mgr. I.Bohunická

 

V.Bárdyová - čestné uznanie, pedag. Mgr. I.Bohunická

 

 

 

 


Školský rok 2017/2018

Hudobný odbor

Celoslovenská prehliadka mladých gitaristov v Bratislave

M. Kekely - zlaté pásmo, pedag. Mgr. A. Baroniaková

M. Jurkovič - zlaté pásmo, pedag. R. Jurčo, DiS.Art

M. Hlavatý - strieborné pásmo, pedag. R. Jurčo, DiS.Art

Celoslovenská spevácka súťaž Stančekova Prievidza

N. Isteníková - zlaté pásmo, pedag. M. Beloridová, DiS.Art

M. Mores - zlaté pásmo, pedag. M. Beloridová, DiS.Art

Prehliadka mladých gitaristov v Prievidzi

M. Kekely - 3. miesto, zlaté pásmo, pedag. Mgr. A. Baroniaková

Celoslovenská súťaž v štvorručnej hre na klavíri Schneiderova Trnava

X.V.Orlická - F. Úkrop - zlaté pásmo, pedag. J.Ladovská, DiS.Art., G.Moresová, DiS.Art.

L.Trefná - S.Motešický - bronzové pásmo, pedag. Mgr. E.Chovancová, DiS.Art.

Medzinárodný akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov

M. Lukáč - zlaté pásmo, pedag. J.Moravcová, DiS.Art.

Večera populárnych melódií 2018 Univerzity v Žiline

reprezentácia školy - súbor vedú Mgr.art. A.Brezániová, DiS.Art., M.Čelková, DiS.Art., spevákov pripravovala M.Beloridová, DiS.Art., na violončele vypomáhala Mgr.art. A.Kocifajová, klavír - G.Moresová, DiS.Art.

Regionálna súťažná prehliadka v štvorručnej hre na klavíri Žilina

R.Káčerík -  F.Úkrop - zlaté pásmo, pedag. G.Moresová, DiS.Art.

L.Trefná - S.Motešický - zlaté pásmo, pedag. Mgr. E.Chovancová, DiS.Art.

A.Králová - S.Motešický - L.Trefná - zlaté pásmo, pedag. Mgr. E.Chovancová, DiS.Art.

B.Plevíková - M.Cigánik - strieborné pásmo, pedag. J.Ladovská, DiS.Art.

Z.Cingelová - J.Ogino - strieborné pásmo, pedag. Mgr. E.Chovancová, DiS.Art.

J.Ogino - Z.Cingelová - M.Sypták - strieborné pásmo, pedag. Mgr. E.Chovancová, DiS.Art.

A.Bohmová - D.Krišková - strieborné pásmo, pedag. Mgr. A.Orlická, DiS.Art.

A.Chupáň - D.Hrabovský - strieborné pásmo, pedag. Mgr. A.Orlická, DiS.Art.

S.Motešický - mimoriadna cena za vlastnú tvorbu, pedag. Mgr. E.Chovancová, DiS.Art.

Medzinárodná gitarová súťaž Ružomberská klasická gitara 2018

M.Kekely - 3.miesto, pedag. Mgr. A.Baroniaková

Česko-Slovenská harfová súťažná prehliadka v Liberci

D.Vyšinská - 3.miesto, pedag. Mgr. A.Rajteková

Celoslovenská klavírna súťaž Hviezdy hrajú srdcom

D.Perrot - zlaté pásmo, víťazstvo v 2. kateg., pedag. E.Farkašová, DiS.Art.

J.Ogino - strieborné pásmo, pedag. Mgr. E.Chovancová, DiS.Art.

A.Králová - bronzové pásmo, pedag. Mgr. E.Chovancová, DiS.Art.

S.Motešický - bronzové pásmo, pedag. Mgr. E.Chovancová, DiS.Art.

Celoslovenská súťaž v speve populárnych piesní Pink Song 2018

I.Kollárová - strieborné pásmo, pedag. Mgr.M.Horváth, DiS.Art.

Naše talenty 2018

reprezentácia školy - školský orchester, pedag. Mgr. A.Brezániová, DiS.Art., M.Beloridová, DiS.Art., M.Čelková, DiS.Art., Mgr.art.A.Kocifajová, DiS.Art., Mgr. J.Sedlická, DiS.Art., G.Moresová, DiS.Art., Mgr.art. J.Hell, DiS.Art

Medzinárodný festival akordeonistov Euromusette Goldentango

M.Lukáč - zlaté pásmo, pedag. J.Moravcová, DiS.Art

Celoslovenský Festival komornej hudby

získanie zlatého pásma - orchester viedli Mgr. A.Brezániová, DiS.Art., M.Čelková, DiS.Art., spevácky zbor pripravili M.Beloridová, DiS.Art., Mgr. J.Sedlická, DiS.Art., gitara - Mgr.art. J.Hell, DiS.Art, korepetície - G.Moresová, DiS.Art.

Orchester získal aj dve špeciálne ceny: A.Brezániová - cena za vlastnú skladbu, F.Úkrop - cena za korepetíciu

Koncert pri príležitosti 60.výročia úmrtia M.Sch.Trnavského

orchester viedli Mgr. A.Brezániová, DiS.Art, M.Čelková, DiS.Art., moderovanie: Mgr. J.Sedlická, DiS.Art., žiakov pripravili pp.A.Vajdová, DiS.Art., M.Beloridová, DiS.Art., J.Ladovská, DiS.Art., M.Čelková, DiS.Art., PaedDr. D.Figurová, DiS.Art., Mgr. A.Orlická, DiS.Art., Mgr. J.Sedlická, DiS.Art., korepetície: M.Čelková, DiS.Art., Mgr. N.Lučanová, DiS.Art., Mgr. J.Gluch, DiS.Art.

Výtvarný odbor

Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnici - celoslovenská výtvarná súťaž

A.Matušíková - 2.miesto, pedag. J.Valašková, DiS.

Celoslovenská výtvarná súťaž Bienále detskej výtvarnej tvorby

M.Bronček - hlavná cena, pedag. Mgr. A.Hriviková

Medzinárodná výtvarná súťaž Zelený svet

R.Hirnerová - hlavná cena, pedag. Mgr.I.Bohunická

Celoslovenská súťaž Dúha

M.Pasnišová - ocenenie, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

Medzinárodná výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas

L.Kapustová - ocenenie, pedag. Mgr. A.Hriviková

E.Majcherová - ocenenie, pedag. Mgr. A.Hriviková

N.J.Borche - ocenenie, pedag. Mgr. I.Bohunická

Celoslovenská výtvarná súťaž Maľovaná Zuška

N.Gabajová - zlaté pásmo, pedag. Mgr. A.Hriviková

M.Sýkora - zlaté pásmo, pedag. Mgr. A.Hriviková

Š.Šoška - zlaté pásmo, pedag. Mgr. I.Bohunická

M.Danko - zlaté pásmo, pedag. Mgr. I.Bohunická

M.Dobešová - zlaté pásmo, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

Celoslovenská súťaž Senecká dúha

P.Weber - 1.miesto, pedag. Mgr. A.Hriviková

N.Holešová - 1.miesto, pedag. Mgr. A.Hriviková

L.Benko - 1.miesto, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

Š.Bútora - 2.miesto, pedag. Mgr. A.Hriviková

J.Čavojský - 2.miesto, pedag. Mgr. A.Hriviková

M.Lajčiak - 2.miesto, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

M.Káčer - 2.miesto, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

E.Majcherová - 3.miesto, pedag. Mgr. A.Hriviková

Medzinárodná výtvarná súťaž Zlatý drak 2018

J.Jakubcová - cena poroty, pedag. Mgr. I.Bohunická

L.Rosívalová - diplom, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

J.Hrnko - čestné uznanie, pedag. Mgr. A.Hriviková

Š.Bútora - čestné uznanie, pedag. Mgr. A.Hriviková

V.Boldizsárová - čestné uznanie, pedag. Mgr. I.Bohunická

G.Trpišová - čestné uznanie, pedag. Mgr. I.Bohunická

A.Daníšková - čestné uznanie, pedag. Mgr. I.Bohunická

Medzinárodná súťaž Inne Spojrzenie (Iný pohľad) Sosnowiec

L.Kapustová - ocenenie, pedag. Mgr. A.Hriviková

A.Lučanová - ocenenie, pedag. Mgr. A.Hriviková

A.Daníšková - ocenenie, pedag. Mgr. I.Bohunická

E.Ďuratná - čestné uznanie, pedag. Mgr. A.Hriviková

J.Urbaník - čestné uznanie, pedag. J.Valašková, DiS.

S.Gažová - čestné uznanie, pedag. Mgr. I.Bohunická

Medzinárodná výtvarná súťaž Zlatý drak 2018

L.Rosívalová - ocenenie, pedag. Mgr. Z.Lajčiaková

A.Daníšková - čestné uznanie, pedag. Mgr. I.Bohunická

V.Boldizsárová - čestné uznanie, pedag. Mgr. I.Bohunická

G.Trpišová - čestné uznanie, pedag. Mgr. I.Bohunická

Š.Bútora - čestné uznanie, pedag. Mgr. A.Hriviková

J.Hrnko - čestné uznanie, pedag. Mgr. A.Hriviková

 

Tanečný a literárno-dramatický odbor

Detská divadelná Žilina

divadelný a tanečný súbor našej školy Vaša Banda - 1.miesto s priamym postupom v kateg. divadlo mladých i v kateg. detská dramatická tvorivosť, pedag. Mgr.art.B.Juríčková, Ing. V.Nováková

T.Bolo - diplom za stvárnenie postavy v inscenácii 2 litre samoty

Krajská divadelná súťaž Detský divadelný medveď

tanečno-divadelný súbor Vaša Banda - 1.miesto s postupom na celoslovenskú súťaž, pedag. Mgr.art. B.Juríčková, Ing.V.Nováková

Krajská prehliadka Turčianske javisko

súbor Vaša Banda - 2.miesto v zlatom pásme, odporúčanie na postup do celoštátneho kola, pedag. Mgr.art. B.Juríčková

Celoštátna súťaž a prehliadka divadla mladých v Tisovci

súbor Vaša Banda - tretie miesto v zlatom pásme, právo prezentácie sa celoslovenskom festivale Scénická žatva v Martine - pedag. Mgr.art. B.Juríčková

 


Školský rok 2016/2017

Hudobný odbor

Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov

M. Lukáč - strieborné pásmo, pedag. J. Moravcová, DiS.Art

Gitarová súťaž Prievidza

M. Kekely - 1. miesto, zlaté pásmo, pedag. Mgr. A. Baroniaková

M. Jurkovič - 3. miesto, zlaté pásmo, pedag. R. Jurčo, DiS.Art

Regionálna súťažná prehliadka v 4-ručnej hre na klavíri

L. Laterníková-R. Káčerik - zlaté pásmo, 1. kateg. , pedag. G. Moresová, DiS.Art

S. Závodská-R. Káčerik - strieborné pásmo, 1. kateg. , pedag. G. Moresová, DiS.Art

B. Plevíková-K. Dorociaková - strieborné pásmo, 1. kateg. , pedag. J. Ladovská, DiS.Art

X. V. Orlická-F. Úkrop - zlaté pásmo, 2. kateg. , pedag. J. Ladovská, DiS.Art,, G. Moresová, DiS.Art

D. Hrabovský-J. Urbaník - strieborné pásmo, 2. kateg. , pedag. Mgr. A. Orlická, DiS.Art, Ľ. Vangelová, DiS.Art

L. Pospíšilová-L. Škodová - bronzové pásmo, 2. kateg. , pedag. E. Farkašová, DiS.Art

Z. Belanová-M. Belan - strieborné pásmo, 3. kateg. , pedag. J. Ladovská, DiS.Art

A. Bohmová-A. Šimková - strieborné pásmo, 3. kateg. , pedag. Mgr. A. Orlická, DiS.Art

L. Trefná-S. Motešický - zlaté pásmo, 4. kateg. , pedag. Mgr. E. Chovancová, DiS.Art

A. Králová - cena za interpretáciu 6-ručnej skladby, pedag. Mgr. E. Chovancová, DiS.Art

Spevácka súťaž Vrútky

P. Paraličová - strieborné pásmo, pedag. Mgr. M. Horváth, DiS.Art

Orchester ZUŠ Ferka Špániho

L. Trefná, S. Motešický - 3. miesto, pedag. Mgr. E. Chovancová, DiS.Art

Medzinárodná súťaž Rajecká hudobná jar

F. Úkrop - Cena mesta Rajec za originálny prejav interpreta, pedag. G. Moresová, DiS.Art

Medzinárodný festival Musette Goldentango

M. Lukáč - strieborné pásmo, pedag. J. Moravcová, DiS.Art

Festival komornej hudby Čadca

orchester ZUŠ Ferka Špániho - bronzové pásmo, orchester vedú Mgr. A. Brezániová, DiS.Art, M. Čelková, DiS.Art. ,

korepetície: Mgr. J. Gluch, DiS.Art.

členovia orchestra sú S. Gažová, L. Trefná, B. Heinrich, M. Ďugel, K. Šimková, B. Fillnerová, F. Úkrop, R. Bzdyl

Tanečný a literárno-dramatický odbor

Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín

P. Fundárková - 1. miesto, pedag. Mgr.art. B. Juríčková

P. Paraličová - 1. miesto, pedag. Mgr.art. B. Juríčková

J. Grof - 2. miesto, pedag. Mgr.art. B. Juríčková

Detský divadelný medveď

predstavenie Vlak do neba - 1. miesto, pedag. Mgr.art. B. Juríčková, Ing. V. Nováková

V. Horník - cena za herecký výkon - pedag. Mgr.art. B. Juríčková

Medzinárodná Improliga

V. Horník - cena za divácke sympatie, cena za najlepší mužský herecký výkon, pedag. Mgr.art. B. Juríčková

Vansovej Lomnička

K. Králiková - 2. miesto, pedag. Mgr.art. B. Juríčková

Turčianske javisko 2017

prvé miesto s postupom do celoštátneho kola, pedag. Mgr.art. B. Juríčková, Ing. V. Nováková

Recitačná súťaž Vajanského Martin

P. Paraličová - 2. miesto, kateg. poézia, pedag. Mgr.art. B. Juríčková

Výtvarný odbor

Medzinárodná výtvarná súťaž ,,My sa nevieme sťažovať nahlas"

L. Zuzčáková, B. N. Borchová - ceny mesta Banská Štiavnica, pedag. Mgr. I. Bohunická

R. Dolník - cena kníhkupectva Antikvariátik, pedag. Mgr. I. Bohunická

Celoslovenská výtvarná súťaž Slovensko v srdci Európy

G. Trpišová - 1. miesto, 2. kateg. , pedag. Mgr. I. Bohunická

S. Kajánková - 1. miesto, 1. kateg. , pedag. Mgr. I. Bohunická

J. Pokorný - 3. miesto, 1. kateg. , pedag. Mgr. I. Bohunická

Medzinárodná výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica 2016 Dolný Kubín

ocenenie za kolekciu, pedag. Mgr. I. Bohunická, Mgr. Z. Lajčiaková,J. Valašková, DiS. ,Mgr. Hriviková

Celoslovenská výtvarná súťaž Dúha

R. Hirnerová, S. Kastelovičová - ocenenie, pedag. Mgr. I. Bohunická

Súťaž výtvarníkov žilinského regiónu nad 15 rokov ,,Tvorba"

S. Gažová - 2. miesto, pedag. Mgr. I. Bohunická

T. Boldizsárová - 3. miesto, pedag. Mgr. I. Bohunická

Celoslovenská súťaž Maľovaná Zuška

G. Trpišová, O. Badura - zlaté pásmo, pedag. Mgr. I. Bohunická, Mgr. Z. Lajčiaková

Medzinárodná výtvarná súťaž Szabóov grafický Lučenec

L. Zuzčáková - ocenenie, pedag. Mgr. I. Bohunická

Medzinárodná výtvarná súťaž Zelený svet

J. Smolka - ocenenie, pedag. Mgr. A. Hriviková

Celoslovenská výtvarná súťaž Gorazdovo Námestovo

N. Buchová, N. Zathurecká - 2. miesto, pedag. Mgr. A. Hriviková

E. Kuchyňová - 3. miesto, pedag. J. Valašková, DiS.

Celoslovenská súťaž Krídla fantázie 2017

N. Borcha - cena poroty, pedag. Mgr. I. Bohunická

Medzinárodná výtvarná súťaž Bohúňova paleta 2017

T. Boldizsárová - strieborné pásmo, pedag. Mgr. I. Bohunická

E. Ďurišová - bronzové pásmo, pedag. Mgr. A. Hriviková

O. Maček - čestné uznanie, pedag. Mgr. I. Bohunická

Výtvarná súťaž Senecká dúha

K. Petríková - zlaté pásmo, pedag. Mgr. A. Hriviková

S. Skukálková - zlaté pásmo, pedag. Mgr. I. Bohunická

Medzinárodná výtvarná súťaž s témou Slobodné podvedomie

A. Hodoňová - druhé miesto, pedag. Mgr. I. Bohunická

Celoslovenská výtvarná súťaž s medzinárodnou účasťou Slovensko krajina v srdci Európy

J. Smolka - cena poroty, pedag. Mgr. A. Hriviková

A. Daníšková - 1. miesto, pedag. Mgr. Z. Lajčiaková

L. Bartaková - 3. miesto, pedag. Mgr. A. Hriviková

16. International art exhibition for children and young people 2017 Fínsko

M. Danko, V. Boldizsárová, V. Bárdyová - pedag. Mgr. I. Bohunická

A. Lučanová - Mgr. A. Hriviková


Školský rok 2015/2016

Hudobný odbor

Celoslovenská gitarová súťaž Mladí gitaristi

M. Hlavatý - strieborné pásmo, pedag. R. Jurčo,DiS.Art

A. Pešková - strieborné pásmo, pedag. R. Jurčo,DiS.Art

J. Strnad - bronzové pásmo, pedag. Bc. M. Petlák

Celoslovenská súťaž Rečou klavíra

F. Úkrop - zlaté pásmo, pedag. G. Moresová

M. Zapletal - strieborné pásmo, pedag. Mgr. A. Orlická

X. V. Orlická - bronzové pásmo, pedag. J. Ladovská

Regionálna súťažná prehliadka v štvorručnej hre na klavíri

X. V. Orlická - F. Úkrop - zlaté pásmo, pedag. J. Ladovská, G. Moresová

L. Trefná - S. Motešický - zlaté pásmo, pedag. Mgr. E. Chovancová

J. Rúčka - M. Rúčka - bronzové pásmo, pedag. Mgr. A. Orlická

L. Pospíšilová - Z. Cingelová - bronzové pásmo, pedag. E. Farkašová, Mgr. E. Chovancová

D. Hrabovský - J. Urbaník - bronzové pásmo, pedag. Ľ. Vangelová

E. R. Kaločová - Z. Belanová - bronzové pásmo, pedag. J. Ladovská

Medzinárodný festival Musette a Goldentango

M. Lukáč - zlaté pásmo, pedag. J. Moravcová, DiS.Art

Výtvarný odbor

Modrá škola 2015

M. Danko - 1. miesto, pedag. Mgr. I. Bohunická

Celoslovenská súťaž so zahraničnou účasťou - My sa nevieme sťažovať nahlas

A. Daníšková, O. Maček - ocenenie, pedag. Mgr. I. Bohunická

Bienále fantázie Martin - medzinárodná výtvarná súťaž

N. Liptáková - cena Bienále, pedag. Mgr. I. Bohunická

Zelený svet Banská Bystrica - medzinárodná výtvarná súťaž

L. Kastelovič - hlavná cena, pedag. Mgr. I. Bohunická

Celoslovenská súťaž Malé grafické formy, Vrútky

N. Kozoňová - mimoriadna cena, pedag. J. Valašková

I. Arce - 3. miesto, pedag. Mgr. Z. Lajčiaková

Celoslovenská súťaž Lidická ruža

M. Danko - čestné uznanie, pedag. Mgr. I. Bohunická

T. Boldizsárová - čestné uznanie, pedag. Mgr. I. Bohunická

J. Jakubcová - čestné uznanie, pedag. Mgr. I. Bohunická

Medzinárodná súťaž Bohúňova paleta

J. Jakubcová - zlaté pásmo, pedag. Mgr. I. Bohunická

T. Boldizsárová - strieborné pásmo, pedag. Mgr. I. Bohunická

L. Uhrínová - strieborné pásmo, pedag. Mgr. I. Bohunická

T. Laurincová - strieborné pásmo, pedag. Mgr. I. Bohunická

Celoslovenská súťaž Gorazdovo Námestovo

N. Rudincová - 1. miesto, pedag. Mgr. I. Bohunická

J. N. Borcha - 3. miesto, pedag. Mgr. I. Bohunická

Celoslovenská súťaž Dúha

S. Kajánková - čestné uznanie, pedag. Mgr. I. Bohunická

M. Plánková - čestné uznanie, pedag. J. Valašková, DiS

L. Cenková - čestné uznanie, pedag. J. Valašková, DiS

Celoslovenská súťaž Výtvarno-hudobné nálady

P. Grich - 1. miesto, pedag. Mgr. I. Bohunická

L. Zuzčáková - 2. miesto, pedag. Mgr. I. Bohunická

J. Oleš - zlaté pásmo, pedag. Mgr. I. Bohunická

S. Laková - strieborné pásmo, pedag. Mgr. I. Bohunická

N. Rudincová - strieborné pásmo, pedag. Mgr. I. Bohunická

S. Sekerková - strieborné pásmo, pedag. Mgr. I. Bohunická

R. Dolník - bronzové pásmo, pedag. Mgr. I. Bohunická

Celoslovenská súťaž Svet očami farieb

V. Boldizsárová - 2. miesto, pedag. Mgr. I. Bohunická

Celoslovenská súťaž V ríši divov

V. Gabajová - hlavná cena, pedag. J. Valašková, DiS

K. Danišková - 1. miesto, pedag. Mgr. I. Bohunická

N. Liptáková - 1. miesto, pedag. Mgr. I. Bohunická

E. Benková - 2. miesto, pedag. J. Valašková, DiS

S. Rumanová - 3. miesto, pedag. J. Valašková, DiS

M. Danko - cena za techniku a originalitu, pedag. Mgr. I. Bohunická

Okresná súťaž Žilina - moje mesto

L. Kastelovič - 2. miesto, pedag. Mgr. I. Bohunická

Medzinárodná súťaž Szaboóv grafický Lučenec

J. Jakubcová - 1. miesto, pedag. Mgr. I. Bohunická

Celoslovenská súťaž Ríša fantázie

K. Šenkeryová - 1. miesto, pedag. Mgr. Z. Lajčiaková

Celoslovenská súťaž Vesmír očami detí

O. Rybár - cena, pedag. J. Valašková, DiS

Tanečný odbor

Scénický tanec, KNM - celoslovenská súťaž

L. Dubovcová - 1. miesto, kateg. sólo, pedag. Ing. V. Nováková

kategória skupina - 2. a 3. miesto, pedag. Ing. V. Nováková

Literárno-dramatický odbor

Detská divadelná Žilina

Vaša Banda - absolútny víťaz, postup na krajskú súťaž, pedag. Mgr.art. B. Juríčková,Ing. V. Nováková

Gavurka - diplom, postup na krajskú súťaž, pedag. Mgr.art. M. Vrábliková

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

P. Paraličová, R. Káčerík, K. Králiková - 1. miesto, pedag. Mgr.art. B. Juríčková

L. Šoltýsová - 2. miesto, pedag. Mgr.art. B. Juríčková

P. Fundárková, A. Valášek - 3. miesto, pedag. Mgr.art. B. Juríčková

K. Milučká - 3. miesto, pedag. Mgr.art. A. Čitbajová

M. Altus, J. Grof - čestné uznanie

Krajská divadelná prehliadka Turčianske javisko

predstavenie Kytica v kategórii Divadlo mladých - 2. miesto, postup do celoslovenského kola, pedag. Mgr.art. B. Juríčková

V. Horník - cena za herecký výkon, pedag. Mgr.art. B. Juríčková