Vedenie školy

Mgr. Dagmar Wróbelová

riaditeľka školy akordeón, keyboard
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail:wrobelova@spanihozus.sk
tel.: 0903 666 200

Mgr. Lenka Špalková

zástupkyňa riaditeľky školy výtvarný odbor
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail:spalkova@spanihozus.sk
tel.: 0904 166 200

Mgr. Antónia Turianová

zástupkyňa riaditeľky školy spev
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail: turianova@spanihozus.sk
tel: 0915 844 499

Kancelária

Janka Hrušková/PN/,
Ing. Marcela Bukovinská

hospodárka školy budova ZUŠ
pavilón A, prízemie
e-mail:ekonomicke@spanihozus.sk
tel.: +421 415 655 667

Ing. Janka Krištofíková

tajomníčka školy budova ZUŠ
pavilón A, prízemie
e-mail:ekonomicke@spanihozus.sk
tel.: +421 415 655 667

© 2020 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt