Zamestnanci

Riaditeľstvo školy:

Mgr. Dagmar Wróbelová

riaditeľka školy
akordeón, keyboard
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail:wrobelova@spanihozus.sk
tel.:0903666200

 

Mgr. Štefan Bohunický
zástupca riaditeľky školy
spev, keyboard
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail:bohunicky@spanihozus.sk
tel:0915844499

 

 

Anna Vajdová
zástupkyňa riaditeľa školy
spev, klavír
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail:vajdova@spanihozus.sk
 

 

Kancelária

 

Janka Hrušková
hospodárka školy
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail:ekonomicke@spanihozus.sk
tel.:041/5655667

 

 

Ing. Janka Krištofíková
tajomníčka školy
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
e-mail:ekonomicke@spanihozus.sk
tel.:041/5655667

 

Učitelia:

 

Veronika Antolová
spev, klavír
vedúca predmetovej komisie spev
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Rosina

 

 

Dominika Bahylová
gitara
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie

pobočka ZŠ Rosina

 

 

Mgr. Alžbeta Baroniaková
gitara
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Teplička nad Váhom

 

 

Mária Beloridová
spev
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

 

 

Mgr. Irena Bohunická
výtvarný odbor
pobočka ZŠ Hliny

 

 

MgA. Marek Bohunický
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie

 

Mgr. Anna Brezániová

flauta, klarinet
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Hájik

 

 

Mária Čelková
husle
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

 

 

Mgr.art. Anna Homolka-Čitbajová /MD/
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

 

 

Ľudmila Dubinina
klavír
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

 

 

Eleonóra Farkašová
klavír
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie

 

 

PaedDr. Daniela Figurová
husle
vedúca predmetovej komisie hudobná náuka
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie

 

MgA. Květa Glasnáková

violončelo
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie

 

Mgr. Jozef Gluch
klavír, keyboard
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Teplička n.Váhom

 

 

Mgr. art. Jaroslav Hell
gitara
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Hájik

 

 

Mgr. Miriam Horváth
spev
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

 

 

Mgr. Michal Hottmar, PhD.
gitara
budova ZUŠ: pavilón A

 

 
Mgr. Andrea Hriviková
výtvarný odbor
pobočka ZŠ Hliny

 

 

Mgr. Eva Chovancová
klavír
vedúca predmetovej komisie klavír
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie

 

 

Mgr. Dušan Jaššo
klavír
pobočka ZŠ Hájik

 

 

Radoslav Jurčo
gitara
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Rosina

 

 

Mgr. art. Barbora Juríčková
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

 

 

Jakub Kaprál
bicie
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie

 

 

Mgr. Dana Kubicová

výtvarný odbor
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Hliny

 
 
PaedDr. Eva Kyšková

klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Hájik

 

 

Jarmila Ladovská
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

 

 

Peter Ladovský
flauta, saxofón
vedúci predmetovej komisie dychové, bicie nástroje, husle
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

 

 

Mgr. Zlatica Lajčiaková
výtvarný odbor
pobočka ZŠ Hliny

 

 

Mgr. Nikoleta Lučanová /MD/
spev, klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Hájik

 

 

Andrea Maronová
literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

 

Diana Marosz

hudobná náuka
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

 
Jarmila Moravcová
akordeón, keyboard
vedúca predmetovej komisie strunové nástroje, akordeón
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Teplička nad Váhom

 

 

Gabriela Moresová
klavír
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

 

 

Mgr. Alena Orlická
klavír
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

 

 

Bc. Michal Petlák
gitara
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Hájik, ZŠ Teplička n./Váhom

 

 

Ing. Peter Priečinský
gitara
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie

 

 
Bc.Miroslav Rajt
hudobná náuka
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie

 

 
Mgr. Andrea Rajteková

keltská harfa
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie

 

 

Mgr. Jana Sedlická
spev, klavír
vedúca pobočky ZŠ Teplička nad Váhom
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
pobočkaZŠ Teplička n./Váhom

 

 

Zuzana Surgentová

tanečný odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie
 

 

PaedDr. Katarína Šmehýlová, PhD. /MD/
gitara
budova ZUŠ: pavilón B, poschodie
pobočka ZŠ Hájik

 

Mgr. Lenka Špalková

výtvarný odbor
ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Hájik

 

 
Mgr. Antónia Turianová

spev
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
 

 
Mgr. Petra Tvrdá

literárno-dramatický odbor
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

 

 

 

Janka Valašková, DiS.
výtvarný odbor
vedúca predmetovej komisie výtvarný odbor
budova ZUŠ: pavilón C, poschodie
pobočka ZŠ Hájik

 

 

Mgr. art. Júlia Veselá /MD/
violončelo
budova ZUŠ: pavilón A, prízemie
pobočka ZŠ Hájik

 

 

PaedDr. Mária Pohanková Zahatlanová

klavír
budova ZUŠ: pavilón C, prízemie
pobočka ZŠ Hájik

 

 

Laura Záňová

gitara
pobočka ZŠ Rosina

Prevádzkoví zamestnanci:

 

Zdenka Halamová
školníčka
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie

 

 

Mária Reháková
upratovačka
budova ZUŠ: pavilón B, prízemie