Hudobný odbor

Hudobný odbor umožňuje žiakom učiť sa ovládať rôzne hudobné nástroje, zvládnuť hudobnú náuku, vystupovať na žiackych koncertoch a na rozmanitých spoločenských podujatiach. Žiaci majú možnosť venovať sa spevu , hre na klavíri, akordeóne, husliach, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, trúbke, gitare, keyboarde a bicích nástrojoch, základy kompozície ( klasika ) ,zborový spev, príprava na hru v tanečnej a džezovej skupine, hra na saxofóne. Najlepší absolventi ZUŠ môžu ďalej prehlbovať svoje umenie štúdiom na konzervatóriách a neskôr na vysokých umeleckých školách. Uplatnia sa buď ako sólisti, dirigenti, skladatelia, hudobní režiséri, kultúrni manažéri, orchestrálni hráči, hudobní pedagógovia, alebo ako speváci, či inštrumentalisti v rôznych hudobných skupinách.

Tanečný odbor

Na našej škole sa vyučujú rôzne tanečné štýly: klasický tanec, ľudový tanec, novodobý tanec, džezový tanec, historický tanec, tance iných národov(napr. írske tance), alebo módne tance, ako sú hip-hop, disco a iné.

Absolventi ZUŠ po ukončení vzdelania na konzervatóriu, či Vysokej škole múzických umení majú uplatnenie ako členovia divadiel, sólisti s rôznymi štýlmi tanca, alebo ako členovia rôznych tanečných skupín. Môžu sa uplatniť aj ako taneční pedagógovia.

Výtvarný odbor

Jeho úlohou je vštepiť záujemcom o výtvarné umenie techniky kreslenia, maľovania, grafiky, modelovania a sochárstva. Vo vyšších ročníkoch je možnosť rozšíriť vyučovanie o oblasť textilného výtvarníctva, keramiky a špecializáciu na video a animáciu.

Ak žiaci po absolvovaní ZUŠ pokračujú v štúdiu na stredných školách umeleckého priemyslu, alebo vysokých výtvarníckych školách, majú potom možnosťzaujať vo svojom profesionálnom živote pozície nezávislých umelcov-výtvarníkov, návrhárov dizajnu pre spotrebný priemysel, môžu pokračovať v štúdiu architektúry, réžie, scénografie, výtvarnej pedagogiky, atď.

Literárno-dramatický odbor

Tento odbor navštevuje okolo 60 žiakov a vyučujú v ňom štyria pedagógovia. Štúdium im môže napomôcť dostať sa na herecké konzervatóriá, alebo aj priamo na vysoké herecké školy. Absolventi sa môžu, po absolvovaní ďalšieho, vyššieho vzdelania, uplatniť ako herci, dramatici, scenáristi, moderátori, pedagógovia, tvorcovia reklamy a pod.